Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Daldinia lloydii »

História popisu - Daldinia lloydii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 02.03.2015 21:09

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1Sazovka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 26.12.2014 02:23

daldínia Lloydova

Daldinia lloydii Y.M. Ju, J.D. Rogers & F. San Martín

Nejedlá huba

Výskyt:

Rastie prevažne na brezách.