Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius rickenii »

História popisu - Cortinarius rickenii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 14.11.2017 19:57

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec mazľavý olivovastý 1pavučinovec Rickenov

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pavučinec

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cortinarius trivialis var. subolivascens 1Cortinarius rickenii

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Neaktualizovať podľa Index Fungorum! 1

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.11.2014 09:47

pavučinovec mazľavý olivovastý

Cortinarius trivialis var. subolivascens Hy., cf. Kühner & Romagn.

Jedlá huba

Poznámka / Zaujímavosti:

Neaktualizovať podľa Index Fungorum!