Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ciboria tremulae »

História popisu - Ciboria tremulae

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 02.03.2015 21:30

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Velen.) 1Velen.

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1280554


Úvodné znenie

Publikoval: Radovan Bednár
Dátum: 17.11.2014 13:55

Jahňadka osiková

Ciboria tremulae (Velen.)
Jehnědka osiková


Výskyt:

Na minuloročných jahňadách osiky.

Podobné druhy:

Ostatné druhy jaňadok rastúce na iných substrátoch ako jahňady vŕb, liesok, briez - Ciboria amentacea, Ciboria caucus, Ciboria coryli..