Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Inocybe posterula »

História popisu - Inocybe posterula

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 16.10.2015 20:11

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 28.10.2014 06:47

Český názov:

Old VersionNew Version
1vláknice 1vláknice následná


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 26.10.2014 17:27

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1vláknice


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 26.10.2014 17:26

vláknica

Inocybe posterula (Britzelm.) Sacc.