Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Flaviporus brownii »

História popisu - Flaviporus brownii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 08.01.2012 18:42

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Flaviporus brownei 1Flaviporus brownii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Humb.) Donk


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.01.2002 00:00

žltopórovec Brownov

Flaviporus brownei