Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lactarius pilatii »

História popisu - Lactarius pilatii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Pete Nouzovský
Dátum: 10.11.2015 12:24

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 19

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1křehký a masitý, 15 – 45 mm široký, nejprve kuželovitý až vyklenutý s podvinutým a jakoby postříbřeným okrajem a s více či méně vyvinutým středovým hrbolem. Hrbol je nápadnější u mladých plodnic. Ve stáří může být až ploše rozložený či nálevkovitě vmáčklý. Pokožka hladce vrásčitá, pololesklá, za sucha matná, za vlhka lesklá, šedohnědá, šedá až cihlově šedohnědá, bez nápadné reakce při poranění, někdy s naznačeným zónováním. Mladé plodnice mohou mít narůžovělý nádech.

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1lupeny široce připojené až sbíhavé, středně husté, při apexu třeně prořídlé, některé mohou být rozvětvené, od laterální strany klobouku prostřídány jedním až několika drobnými lupénky, které nedosahují k apexu třeně - proto vnímáme při pohledu do lupenů, že jsou při okraji klobouku jakoby hustší a při připojení ke třeni prořídlé. Nejprve jsou bledé až krémově bledé, později až bledožluté s narůžovělým nádechem, při poranění olivově hnědé až olivově šedé či zašedlé.

Hlúbik:

Old VersionNew Version
1 125 – 80 x 5 – 15 mm, válcovitý, v průměru ke klobouku 2 - 3 x delší, což je dáno ekologií, jelikož nejčastěji vyrůstá z vyššího rašeliníku. Apex je nejtenčí, u připojení lupenů jakoby naznačeně zaškrcený, bázi má mírně rozšířenou, někdy až kyjovitou a s bílým ochmýřeným myceliem. Hlúbik je v mládí ojíněný, pak lysý, jakoby voskový, matný, krémově až světle šedý, šedohnědý, někdy s šedo vínovými fenomény, nejprve pevný a plný, v dospělosti křehký, dutý nebo vatovitě vycpaný či vodnatý.

Dužina:

Old VersionNew Version
1 1křehká a lámavá, bělavá až narůžovělá. Chuť středně palčivá, vůně nejprve nenápadná, následně nakyslá až nakysle houbová. Mléko čistě bílé, při zasychání olivově hnědnoucí, chuť ihned intenzivně palčivá.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1světle krémově bílý (B dle Crawsh.)

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy jsou elipsoidní 6 - 9 x 5 - 7 µm, bradavkovitě síťnaté, s více méně protrhanou síťnatou ornamentikou, s četnými volnými bradavkami a jemnou kresbou. Ornamentika je poměrně hustá, výška kolem 1 µm. Basidie válcovitě kyjovité, tetrasporické. Na ploše lupenů nečetné vřetenovité pleurocystydy, vynikající svými zúženými konci až 20 µm nad povrch hymenia. Na ostří vřetenovité cheilocystidy, které jsou o něco kratší. Pileipellis se skládá ve svrchní vrstvě z prořídlých přímých, beztvarých, přehrádkovaných hyf s homogenním obsahem a z hyf se zrnitým obsahem, které jsou méně přímé. Do hloubky přibývá na hustotě a spleti a ojediněle se ukazuje soustředění hyf do drobných svazečků. Asi 30 - 50 µm od povrchu pokožky kl., v husté spleti hyf hypodermu, je zřetelněji patrné usměrnění hyf do svazečků, které jsou protkány četnými vlnkovitě uspořádanými mléčnicemi, jejichž konce v některých případech pronikají až do epikutis. Povrch hyf je pokryt četnými zrny hnědošedého pigmentu, a to jak v epikutis, tak v hypodermu, které se později oddělují z povrchu hyf a stoupají k povrchu pokožky kl., kde se shlukují v zrna nepravidelných tvarů.

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Lactarius vietus, Lactarius sphagneti, Lactarius badiosanguineus, Lactarius rufus

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1roste velmi vzácně v podhorských a horských oblastech na trvale podmáčených a kyselých stanovištích v mechu a rašeliníku, někdy i v přítomnosti klikvy bahenní (Oxycoccus palustris). Výhradní mykorhizu tvoří s břízami (Betula nana, Betula pubescens).

Význam:

Old VersionNew Version
1 1nejedlá a s ohledem na specifický biotop vzácná houba, která by se (stejně jako biotop kde fruktifikuje) měla ochraňovat.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Uvedena v Červeném seznamu hub ČR (Holec & Beran, 2006) jako DD (data deficient); druh, o kterém nejsou, z hlediska jeho ohrožení a nálezů, dostačující informace.

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Úvodné znenie

Publikoval: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 13.10.2014 15:18

rýdzik Pilátov

Lactarius pilatii Z. Schaef.
ryzec Pilátův