Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pluteus fenzlii »

História popisu - Pluteus fenzlii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 22.10.2019 14:18

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1štítovka 1štítovka Fenzlova

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus fenzlii</b> <b>Schulzer</b>, in Schulzer, Kanitz &amp; Knapp, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>16</b>(Abh.): 49 (1866)<br><b>Annularia fenzlii</b> <b>(Schulzer) Schulzer</b>, in Kalchbrenner, <i>Icon. Sel. Hymenomyc. Hung.</i>: tab. 10, fig. 1 (1874)<br><b>Chamaeota fenzlii</b> <b>(Schulzer) Singer</b>, <i>Sydowia</i> <b>31</b>(1-6): 198 (1979) 1<b>Agaricus fenzlii</b> <b>Schulzer</b>, in Schulzer, Kanitz &amp; Knapp, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>16</b>(Abh.): 49 (1866)<br><b>Annularia fenzlii</b> <b>(Schulzer) Schulzer</b>, in Kalchbrenner, <i>Icon. Sel. Hymenomyc. Hung.</i> (Budapest): tab. 10, fig. 1 (1874)<br><b>Chamaeota fenzlii</b> <b>(Schulzer) Singer</b>, <i>Sydowia</i> <b>31</b>(1-6): 198 (1979)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt od:

Old VersionNew Version
1 16

Výskyt do:

Old VersionNew Version
1 110

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro


Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 09.09.2014 21:00

štítovka

Pluteus fenzlii (Schulzer) Corriol & P.-A. Moreau
štítovka