Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Campanula rumeliana »

História popisu - Campanula rumeliana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 22.08.2014 17:15

zvonček

Campanula rumeliana (Hampe) Vatke
zvonek

Vzácna huba
Výskyt: VII. - VIII.

Výskyt:

Vápencové skály a kamenité lesní lemy.
Balkánský endemit, vyskytuje se v Řecku, Bulharsku a evropské části Turecka.

Význam:

V Bulharsku zranitelný druh (VU), zařazen i do červeného seznamu IUCN.