Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Galium rotundifolium »

História popisu - Galium rotundifolium

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 05.07.2014 11:20

lipkavec okrúhlolistý

Galium rotundifolium L.
svízel okrouhlolistý


Výskyt: V. - VII.

Klobúk/Plodnica:

Drobná rostlina s okrouhlými listy ve čtyřčetných přeslenech, koruna kolovitá, bílá, květy obvykle čtyřčetné, plody s hustými háčkovitými chlupy.

Výskyt:

Jehličnaté a smíšené lesy (smrkové, jedlové, habrové), lesní cesty a paseky.
Rozšířen roztroušeně zejména ve střední a jižní Evropě od pahorkatin až do hor.