Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Butyriboletus roseogriseus »

História popisu - Butyriboletus roseogriseus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 29.12.2014 22:13

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Boletus roseogriseus 1Butyriboletus roseogriseus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1J. Šutara, M. Graca, M. Kolarík, V. Janda & M. Krí 1(J. Šutara, M. Graca, M. Kolarík, V. Janda & M. Kríž) Vizzini & Gelardi

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Boletus roseogriseus</b> <b>J. &#352;utara, M. Graca, M. Kolar&#237;k, V. Janda &amp; M. Kr&#237;&#382;</b>, in &#352;utara, Janda, Kr&#237;&#382;, Graca &amp; Kolar&#237;k, <i>Czech Mycol.</i> <b>66</b>(1): 7 (2014)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1808333 1550632


Zmeny urobil: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 19.06.2014 21:20

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Boletus subappendiculatus, Boletus appendiculatus, Boletus fuscoroseus. Boletus roseogriseus sa odlišuje od podobných druhov z jeho sekcie (napr. Boletus appendiculatus, Boletus subappendiculatus, Boletus fuscoroseus) týmito hlavnými znakmi: -   Klobúk pri mladých plodniciach aspoň z časti ružovkastý, neskôr prevažuje farba šedá, okrová, alebo hnedá, ale väčšinou so zbytkami ružových alebo červených odtieňov na okraji klobúka aj u dospelých plodníc. Aj keď sa farba klobúka počas vývoja plodnice dosť mení, tento znak býva dobrým vodítkom pri rozlišovaní tohto druhu od iných druhov tejto sekcie. -   Hlúbik je žlto sfarbený, bez ružových či červených odtieňov. -   Dužina na báze hlúbika hnedastá. -   Relatívne výrazná modrá oxidácia rúrok a dužiny v ich okolí (v klobúku) po rozkrojení plodnice. -   Rastie pod jedľami (Abies alba) v podhorských oblastiach. -   Veľmi slabá alebo žiadna inkrustácia hýf na pokožke klobúka. -   Relatívne široké výtrusy a nízka hodnota Q (pomer dĺžka/šírka). K druhu Boletus subappendiculatus uvediem, že ten sa líši od Boletus roseogriseus prevažne svetlo okrovou alebo bledo hnedou farbou klobúka bez ružových či červenkastých tónov; žiadnou alebo len veľmi slabou modrou oxidáciou rúrok a dužiny v klobúku; jeho zreteľne užšími výtrusmi.  1Boletus subappendiculatus, Boletus appendiculatus, Boletus fuscoroseus. Boletus roseogriseus sa odlišuje od podobných druhov z jeho sekcie (napr. Boletus appendiculatus, Boletus subappendiculatus, Boletus fuscoroseus) týmito hlavnými znakmi: -   Klobúk pri mladých plodniciach aspoň z časti ružovkastý, neskôr prevažuje farba šedá, okrová, alebo hnedá, ale väčšinou so zbytkami ružových alebo červených odtieňov na okraji klobúka aj u dospelých plodníc. Aj keď sa farba klobúka počas vývoja plodnice dosť mení, tento znak býva dobrým vodítkom pri rozlišovaní tohto druhu od iných druhov tejto sekcie. -   Hlúbik je žlto sfarbený, bez ružových či červených odtieňov. -   Dužina na báze hlúbika hnedastá. -   Relatívne výrazná modrá oxidácia rúrok a dužiny v ich okolí (v klobúku) po rozkrojení plodnice. -   Rastie pod jedľami (Abies alba) v podhorských oblastiach. -   Veľmi slabá alebo žiadna inkrustácia hýf na pokožke klobúka. -   Relatívne široké výtrusy a nízka hodnota Q (pomer dĺžka/šírka): (11)12–14.5(16.7) × (4.8)5.2–6.5(7.5) μm, Q= 2.31 K druhu Boletus subappendiculatus uvediem, že ten sa líši od Boletus roseogriseus prevažne svetlo okrovou alebo bledo hnedou farbou klobúka bez ružových či červenkastých tónov; žiadnou alebo len veľmi slabou modrou oxidáciou rúrok a dužiny v klobúku; jeho zreteľne užšími výtrusmi: (10.8)11.9–14(17) × 3.5–4.5(4.7) μm, Q= 3.16


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 19.06.2014 18:21

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1hríb šedoružový 1hríb sivoružový


Úvodné znenie

Publikoval: JUDr. Michal Jamrich
Dátum: 18.06.2014 20:25

hríb šedoružový

Boletus roseogriseus J. Šutara, M. Graca, M. Kolarík, V. Janda & M. Krí
hřib šedorůžový

Vzácna huba
Výskyt: VI. - X.

Výskyt:

Rastie samostatne alebo v malých skupinách v podhorských oblastiach v jedľových, prípadne smrekovo jedľových lesoch, niekedy s prímesou listnatých drevín (napr. lieska, buk), ale vždy pod jedľami (Abies alba).

Význam:

Veľmi vzácna huba, ktorú je treba chrániť.

Podobné druhy:

Boletus subappendiculatus, Boletus appendiculatus, Boletus fuscoroseus.

Boletus roseogriseus sa odlišuje od podobných druhov z jeho sekcie (napr. Boletus appendiculatus, Boletus subappendiculatus, Boletus fuscoroseus) týmito hlavnými znakmi:
- Klobúk pri mladých plodniciach aspoň z časti ružovkastý, neskôr prevažuje farba šedá, okrová, alebo hnedá, ale väčšinou so zbytkami ružových alebo červených odtieňov na okraji klobúka aj u dospelých plodníc. Aj keď sa farba klobúka počas vývoja plodnice dosť mení, tento znak býva dobrým vodítkom pri rozlišovaní tohto druhu od iných druhov tejto sekcie.
- Hlúbik je žlto sfarbený, bez ružových či červených odtieňov.
- Dužina na báze hlúbika hnedastá.
- Relatívne výrazná modrá oxidácia rúrok a dužiny v ich okolí (v klobúku) po rozkrojení plodnice.
- Rastie pod jedľami (Abiesalba) v podhorských oblastiach.
- Veľmi slabá alebo žiadna inkrustácia hýf na pokožke klobúka.
- Relatívne široké výtrusy a nízka hodnota Q (pomer dĺžka/šírka).

K druhu Boletus subappendiculatus uvediem, že ten sa líši od Boletus roseogriseus prevažne svetlo okrovou alebo bledo hnedou farbou klobúka bez ružových či červenkastých tónov; žiadnou alebo len veľmi slabou modrou oxidáciou rúrok a dužiny v klobúku; jeho zreteľne užšími výtrusmi.

Poznámka / Zaujímavosti:

BOLETUS ROSEOGRISEUS je nový druh sekcie Appendiculati, popísaný českými mykológmi (Šutara J., Janda V., Křiž M., Graca M., Kolařik M.; CzechMycology 66(1): 1–37, June 4, 2014) na základe ich viacročnej morfologickej a molekulárnej štúdie.

Popisované znaky sú prebrané z práce autorov publikovanej v časopise CzechMycology 66(1): 1–37, June 4, 2014.