Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rhizocybe vermicularis »

História popisu - Rhizocybe vermicularis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 29.06.2015 22:52

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Clitocybe vermicularis 1Rhizocybe vermicularis

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Fr.) Quél. 1(Fr.) Vizzini, G. Moreno, P. Alvarado & Consiglio

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus vermicularis</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 72 (1838) [1836-1838]<br><b>Clitocybe vermicularis f. cystidiosa</b> <b>Kauffman</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>8</b>: 200 (1928) [1927]<br><b>Clitocybe vermicularis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 235 (1872) <b><font color='#0000FF'>f. vermicularis</font></b><br><b>Clitocybe vermicularis subsp. americana</b> <b>H.E. Bigelow</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>72</b>: 185 (1982)<br><b>Clitocybe vermicularis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 235 (1872) <b><font color='#0000FF'>subsp. vermicularis</font></b><br><b>Omphalia vermicularis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, (1886) 1<b>Agaricus vermicularis</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 72 (1838) [1836-1838]<br><b>Clitocybe vermicularis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 235 (1872)<br><b>Clitocybe vermicularis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 235 (1872) <b><font color='#0000FF'>f. vermicularis</font></b><br><b>Clitocybe vermicularis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 235 (1872) <b><font color='#0000FF'>subsp. vermicularis</font></b><br><b>Omphalia vermicularis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 23 (1886)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1165317 1808521


Zmeny urobil: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 04.05.2014 15:07

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Fr.) Quél.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus vermicularis</b> <b>Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 72 (1838) [1836-1838]<br><b>Clitocybe vermicularis f. cystidiosa</b> <b>Kauffman</b>, <i>Pap. Mich. Acad. Sci.</i> <b>8</b>: 200 (1928) [1927]<br><b>Clitocybe vermicularis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 235 (1872) <b><font color='#0000FF'>f. vermicularis</font></b><br><b>Clitocybe vermicularis subsp. americana</b> <b>H.E. Bigelow</b>, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>72</b>: 185 (1982)<br><b>Clitocybe vermicularis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 235 (1872) <b><font color='#0000FF'>subsp. vermicularis</font></b><br><b>Omphalia vermicularis</b> <b>(Fr.) Qu&#233;l.</b>, (1886)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1165317


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 04.05.2014 15:07

strmuľka korienkatá

Clitocybe vermicularis