Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Erythricium laetum »

História popisu - Erythricium laetum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.10.2017 21:31

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1_


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 11.04.2015 19:23

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<br><b>Corticium laetum</b> <b>(P. Karst.) Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 94 (1903)<br><b>Hyphoderma laetum</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>11</b>(no. 47): 206 (1889)<br> 1<br><b>Corticium laetum</b> <b>(P. Karst.) Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 94 (1903)<br><b>Corticium laetum</b> <b>(P. Karst.) Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 94 (1903) <b><font color='#0000FF'>var. laetum</font></b><br><b>Hyphoderma laetum</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>11</b>(no. 47): 206 (1889)<br>

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 21.04.2013 17:09

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1313955


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 25.01.2012 21:26

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1313955 1


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 24.01.2012 21:32

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<br><b>Corticium laetum</b> <b>(P. Karst.) Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 94 (1903)<br><b>Hyphoderma laetum</b> <b>P. Karst.</b>, <i>Revue mycol.</i>, Toulouse <b>11</b>(no. 47): 206 (1889)<br>

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1313955


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 08.01.2012 20:11

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(P. Karst.) J. Erikss. & Hjortstam


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.01.2002 00:00

erythrícium jaseňové

Erythricium laetum