Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Lamprospora seaveri »

História popisu - Lamprospora seaveri

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 19.01.2016 18:28

Klobúk:

Old VersionNew Version
1plodničky 0,5-2 mm 1plodničky 0,5-3 mm

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Všetky druhy Octospora a Lamprospora.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Parazituje na machoch Bryum sp. , Bryum dichotomum a Ceratodon purpureus.


Zmeny urobil: Juraj Hermann
Dátum: 05.01.2016 19:33

Výskyt do:

Old VersionNew Version
11 12


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 08.03.2014 10:14

lesklospórka Seaverova

Lamprospora seaveri Benkert


Výskyt: X. - I.

Klobúk/Plodnica:

plodničky 0,5-2 mm