Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Camarops polysperma »

História popisu - Camarops polysperma

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 15.11.2019 14:02

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1bolínka 1bolínka listnáčová

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Biscogniauxia polysperma</b> <b>(Mont.) Lar.N. Vassiljeva</b>, <i>Mikol. Fitopatol.</i> <b>22</b>(5): 394 (1988)<br><b>Hypoxylon polyspermum</b> <b>Mont.</b>, in Sagra, <i>Historia f&#237;sica, polirica y naytur&#225;l de la islea de Cuba</i> <b>9</b>: 345 (1845)<br><b>Numulariola polysperma</b> <b>(Mont.) P.M.D. Martin</b>, <i>Jl S. Afr. Bot.</i> <b>35</b>: 296 (1969) 1<b>Biscogniauxia polysperma</b> <b>(Mont.) Lar.N. Vassiljeva</b>, <i>Mikol. Fitopatol.</i> <b>22</b>(5): 394 (1988)<br><b>Hypoxylon polyspermum</b> <b>Mont.</b>, in Sagra, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 2 <b>17</b>: 124 (1842)<br><b>Numulariola polysperma</b> <b>(Mont.) P.M.D. Martin</b>, <i>Jl S. Afr. Bot.</i> <b>35</b>: 296 (1969)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 05.02.2014 07:55

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Dosti nápadné, eliptické velké až 4 cm. Jedno ze stromat nápadně protažené, dlouhé téměř 8 cm (pravděpodobně vzniklé slitím tří jednotlivých stromat). Povrch velmi tvrdý, tmavě šedý až téměř černý, u okrajů tmavě rezavohnědý. Odstíny rezavohnědé barvy místy patrné i na jiných částech stromatu. Povrch je hladký, hustě pokrytý drobnými ústími peritécií, velkými 0,2 - 0,4 mm. Stromata prorážejí kůru, která pak vytváří nápadný val ohraničující stroma. Na řezu stromatem je nahoře patrná tmavá tvrdá krusta vysoká cca 0,5 mm, pod ní se nacházejí jednotlivá "trubicovitá" peritecia dlouhá až 0,7 mm. Peritecia jsou natěsnaná v jedné vrstvě jedno vedle druhého a tvoří tak jakousi vláknitou za čerstva poměrně měkkou hmotu.

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy dost drobné, eliptické, hladké, šedé, většinou se dvěma velkými tukovými kapkami. Velikost (4,5-)4,7-5,8 x 1,9 - 2,7 μm, Q = 1,8 - 2,8 [~5,2 μm ~2,3 μm ~2,3] (100). Tukové kapky velké 0,8 - 1,7 μm. Vřecka s apikálním aparátem (neamyloidní), velká cca 25 - 40 x 3,5 - 4,5 μm (měřena jen část, kterou zaujímají výtrusy).

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Všechna stromata nalezena v mírně podmáčené olšině na kyselém hlinitopísčitém podloží, na okraji lesa. Převažující dřevinou olše (Alnus glutinosa a A. incana), dále lípy, vrby, topoly, břízy, v keřovém patře převážně bez černý a střemcha obecná. Všechna stromata rostla na tlejícím zlomeném dosud stojícím kmenu olše šedé a části kmenu ležící na zemi. Po důkladné prohlídce nalezeno ještě jedno téměř rozpadlé stroma na opodál ležícím kmeni olše šedé patřící pravděpodobně také tomuto druhu.

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Popis: Roman Maňák


Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 05.02.2014 07:51

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bolínka

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1bolinka mnohovýtrusá


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 04.02.2014 19:56

Camarops polysperma (Mont.) J.H. Mill.