Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Hysterographium fraxini »

História popisu - Hysterographium fraxini

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 09.04.2019 19:27

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Glonium confluens</b> <b>(Wallr.) Duby</b>, <i>M&#233;m. Soc. Phys. Hist. nat. Gen&#232;ve</i> <b>16</b>(1): 48 (1861) [1862]<br><b>Hypoderma fraxini</b> <b>(Pers.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 599 (1805)<br><b>Hysterium confluens</b> <b>Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>2</b>: 440 (1833)<br><b>Hysterium elongatum</b> <b>Wahlenb.</b>, <i>Fl. lapp.</i>: 528 (1812)<br><b>Hysterium elongatum var. confluens</b> <b>(Wallr.) Durieu &amp; Mont.</b>, in Durieu, <i>Expl. Sci. Alg.</i> <b>1</b>(livr. 14): 551 (1848) [1846-49]<br><b>Hysterium elongatum</b> <b>Sacc.</b>, <i>Atti Soc. Veneto-Trent. Sci. Nat.</i> <b>2</b>: 158 (1873) <b><font color='#0000FF'>var. elongatum</font></b><br><b>Hysterium fraxini</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 85 (1794)<br><b>Hysterium oleastri</b> <b>Castagne</b>, <i>Cat. Pl. Mars.</i>: 180 (1845)<br><b>Hysterographium elongatum</b> <b>(Wahlenb.) Corda</b>, <i>Icon. fung.</i> (Prague) <b>5</b>: 77 (1842)<br><b>Hysterographium fraxini</b> <b>(Pers.) De Not.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 22 (1847) <b><font color='#0000FF'>subsp. fraxini</font></b><br><b>Hysterographium fraxini subsp. minutulum</b> <b>Sacc.</b><br><b>Hysterographium fraxini subsp. oleastri</b> <b>Desm.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>20</b>: 228 (1853)<br><b>Hysterographium fraxini</b> <b>(Pers.) De Not.</b>, <i>G. bot. ital.</i> <b>2</b>(7-8): 22 (1847) <b><font color='#0000FF'>var. fraxini</font></b><br><b>Hysterographium fraxini var. oleastri</b> <b>(Castagne) Desm.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>20</b>: 228 (1853)<br><b>Sphaeria sulcata</b> <b>Bolton</b>, <i>Hist. fung. Halifax</i> (Huddersfield) <b>3</b>: 124 (1790) [1789] 1<b>Glonium confluens</b> <b>(Wallr.) Duby</b>, <i>M&#233;m. Soc. Phys. Hist. nat. Gen&#232;ve</i> <b>16</b>(1): 48 (1861) [1862]<br><b>Hypoderma fraxini</b> <b>(Pers.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 599 (1805)<br><b>Hysterium confluens</b> <b>Wallr.</b>, <i>Fl. crypt. Germ.</i> (Norimbergae) <b>2</b>: 440 (1833)<br><b>Hysterium elongatum</b> <b>Wahlenb.</b>, <i>Fl. lapp.</i>: 528 (1812)<br><b>Hysterium elongatum var. confluens</b> <b>(Wallr.) Durieu &amp; Mont.</b>, in Durieu, <i>Expl. Sci. Alg.</i>, Fl. Alg&#233;r. <b>1</b>(livr. 14): 551 (1848) [1846-49]<br><b>Hysterium elongatum var. polymorphum</b> <b>Durieu &amp; Mont.</b>, in Durieu, <i>Expl. Sci. Alg.</i>, Fl. Alg&#233;r. <b>1</b>(livr. 14): 551 (1848) [1846-49]<br><b>Hysterium fraxini</b> <b>Pers.</b>, <i>Neues Mag. Bot.</i> <b>1</b>: 85 (1794)<br><b>Hysterium oleastri</b> <b>Castagne</b>, <i>Cat. Pl. Mars.</i>: 180 (1845)<br><b>Hysterographium elongatum</b> <b>(Wahlenb.) Corda</b>, <i>Icon. fung.</i> (Prague) <b>5</b>: 77 (1842)<br><b>Hysterographium fraxini subsp. minutulum</b> <b>Sacc.</b>, <i>Malpighia</i> <b>5</b>: 281 [7 of repr.] (1891)<br><b>Hysterographium fraxini subsp. oleastri</b> <b>Desm.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>20</b>: 228 (1853)<br><b>Hysterographium fraxini var. oleastri</b> <b>(Castagne) Desm.</b>, <i>Annls Sci. Nat.</i>, Bot., s&#233;r. 3 <b>20</b>: 228 (1853)<br><b>Hysterographium minutulum</b> <b>(Sacc.) Mussat</b>, in Saccardo, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>15</b>: 180 (1901)<br><b>Sphaeria sulcata</b> <b>Bolton</b>, <i>Hist. fung. Halifax</i> (Huddersfield) <b>3</b>: 124 (1790) [1789]

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 20.01.2014 19:23

Hysterographium fraxini (Pers.) De Not.
skulinatník jasanový