Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dacrymyces enatus »

História popisu - Dacrymyces enatus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 20.01.2014 17:40

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 20.01.2014 17:40

slzovec

Dacrymyces enatus (Berk. & M.A. Curtis) Massee
kropilka