Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Merismodes fasciculata »

História popisu - Merismodes fasciculata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 09.02.2016 19:20

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Výtrusy 7,5-11 x 2,2-2,9 µm. Oproti Merismodes amomala rastie viac v zhlukoch. 1Výtrusy 7,5-11 x 2,2-2,9 µm. Oproti Merismodes amomala rastie viac v zhlukoch, ale nie je to pravidlo určovania.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 09.02.2016 14:37

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Výtrusy 7,5-11 x 2,2-2,9 µm. Oproti M. amomala rastie viac v zhlukoch. 1Výtrusy 7,5-11 x 2,2-2,9 µm. Oproti Merismodes amomala rastie viac v zhlukoch.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 09.02.2016 14:36

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Výtrusy 7,5-11 x 2,2-2,9 µm 1Výtrusy 7,5-11 x 2,2-2,9 µm. Oproti M. amomala rastie viac v zhlukoch.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 09.02.2016 14:35

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cantharellus fasciculatus</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, New Series <b>4</b>(2): 153 (1832) [1834]<br><b>Chaetocypha fasciculata</b> <b>(Schwein.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 847 (1891)<br><b>Cyphella anomala subsp. confusa</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 164 (1928) [1927]<br><b>Cyphella confusa</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 164 (1928) [1927]<br><b>Cyphellopsis confusa</b> <b>(Bres.) D.A. Reid</b>, <i>Persoonia</i> <b>3</b>(1): 110 (1964)<br><b>Lachnella fasciculata</b> <b>(Schwein.) Locq.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>68</b>: 166 (1952)<br><b>Merismodes confusa</b> <b>(Bres.) D.A. Reid</b>, (1964)<br><b>Merismodes fasciculata</b> <b>(Schwein.) Earle</b>, in Singer, <i>Bull. New York Bot. Gard.</i> <b>5</b>: 407 (1909)<br><b>Merismodes fasciculata var. caroliniensis</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 103 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata</b> <b>(Schwein.) Earle</b>, <i>Bull. New York Bot. Gard.</i> <b>5</b>: 407 (1909) <b><font color='#0000FF'>var. fasciculata</font></b><br><b>Merismodes fasciculata var. occidentalis</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 102 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata var. oregona</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Sydowia</i> <b>4</b>(1-6): 102 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata var. quercina</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 103 (1961)<br><b>Merulius fasciculatus</b> <b>(Schwein.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 862 (1891)<br><b>Solenia confusa</b> <b>Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 84 (1903) 1<b>Cantharellus fasciculatus</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, New Series <b>4</b>(2): 153 (1832) [1834]<br><b>Chaetocypha fasciculata</b> <b>(Schwein.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 847 (1891)<br><b>Cyphella anomala subsp. confusa</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 164 (1928) [1927]<br><b>Cyphella confusa</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 164 (1928) [1927]<br><b>Cyphellopsis confusa</b> <b>(Bres.) D.A. Reid</b>, <i>Persoonia</i> <b>3</b>(1): 110 (1964)<br><b>Lachnella fasciculata</b> <b>(Schwein.) Locq.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>68</b>: 166 (1952)<br><b>Merismodes fasciculata</b> <b>(Schwein.) Earle</b>, in Singer, <i>Bull. New York Bot. Gard.</i> <b>5</b>: 407 (1909)<br><b>Merismodes fasciculata var. caroliniensis</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 103 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata</b> <b>(Schwein.) Earle</b>, <i>Bull. New York Bot. Gard.</i> <b>5</b>: 407 (1909) <b><font color='#0000FF'>var. fasciculata</font></b><br><b>Merismodes fasciculata var. occidentalis</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 102 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata var. oregona</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Sydowia</i> <b>4</b>(1-6): 102 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata var. quercina</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 103 (1961)<br><b>Merulius fasciculatus</b> <b>(Schwein.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 862 (1891)<br><b>Solenia confusa</b> <b>Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 84 (1903)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Výtrusy 7,5-11 x 2,2-2,9 µm


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 10.02.2015 17:39

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cantharellus fasciculatus</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, Ser. 2 <b>4</b>(2): 153 (1832)<br><b>Chaetocypha fasciculata</b> <b>(Schwein.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 847 (1891)<br><b>Cyphella anomala subsp. confusa</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 164 (1928) [1927]<br><b>Cyphella confusa</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 164 (1928) [1927]<br><b>Cyphellopsis confusa</b> <b>D.A. Reid</b>, <i>Persoonia</i> <b>3</b>(1): 110 (1964)<br><b>Lachnella fasciculata</b> <b>(Schwein.) Locq.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>68</b>: 166 (1952)<br><b>Merismodes confusa</b> <b>(Bres.) D.A. Reid</b>, (1964)<br><b>Merismodes fasciculata var. caroliniensis</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 103 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata</b> <b>(Schwein.) Earle</b>, <i>Bull. New York Bot. Gard.</i> <b>5</b>: 407 (1909) <b><font color='#0000FF'>var. fasciculata</font></b><br><b>Merismodes fasciculata var. occidentalis</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 102 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata var. oregona</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Sydowia</i> <b>4</b>(1-6): 102 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata var. quercina</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 103 (1961)<br><b>Merulius fasciculatus</b> <b>(Schwein.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 862 (1891)<br><b>Solenia confusa</b> <b>Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 84 (1903) 1<b>Cantharellus fasciculatus</b> <b>Schwein.</b>, <i>Trans. Am. phil. Soc.</i>, New Series <b>4</b>(2): 153 (1832) [1834]<br><b>Chaetocypha fasciculata</b> <b>(Schwein.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 847 (1891)<br><b>Cyphella anomala subsp. confusa</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 164 (1928) [1927]<br><b>Cyphella confusa</b> <b>(Bres.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 164 (1928) [1927]<br><b>Cyphellopsis confusa</b> <b>(Bres.) D.A. Reid</b>, <i>Persoonia</i> <b>3</b>(1): 110 (1964)<br><b>Lachnella fasciculata</b> <b>(Schwein.) Locq.</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>68</b>: 166 (1952)<br><b>Merismodes confusa</b> <b>(Bres.) D.A. Reid</b>, (1964)<br><b>Merismodes fasciculata</b> <b>(Schwein.) Earle</b>, in Singer, <i>Bull. New York Bot. Gard.</i> <b>5</b>: 407 (1909)<br><b>Merismodes fasciculata var. caroliniensis</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 103 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata</b> <b>(Schwein.) Earle</b>, <i>Bull. New York Bot. Gard.</i> <b>5</b>: 407 (1909) <b><font color='#0000FF'>var. fasciculata</font></b><br><b>Merismodes fasciculata var. occidentalis</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 102 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata var. oregona</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Sydowia</i> <b>4</b>(1-6): 102 (1961)<br><b>Merismodes fasciculata var. quercina</b> <b>W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 103 (1961)<br><b>Merulius fasciculatus</b> <b>(Schwein.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 862 (1891)<br><b>Solenia confusa</b> <b>Bres.</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>1</b>(1): 84 (1903)

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Úvodné znenie

Publikoval: Oldřich Roučka
Dátum: 18.01.2014 19:42

padrobnica

Merismodes fasciculata (Schwein.) Donk