Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Orobanche latisquama »

História popisu - Orobanche latisquama

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.12.2013 19:32

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje zejména na druhu {11741}. 1Parazituje zejména na druhu {11741}. Taxonomická poznámka: Morfologické a molekulární studie z posledních let potvrzují natolik významné rozdíly vůči ostatním zárazám rodu Orobanche, že bude zřejmě nutné vrátit tomuto taxonu původní zařazení do rodu Boulardia F. W. Schultz.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.12.2013 18:37

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Kvetoucí rostliny 20 - 40 cm vysoké, lysé nebo pokryté jen krátkými žlázkami, lodyhy hustě pokryté širokými šupinovitými listy, květenství husté, korunní trubky relativně krátké a výrazně obloukově zakřivené, barva koruny růžovofialová, purpurová, žlutá nebo bělavá, blizna čistě bílá, kulovitého tvaru. 1Kvetoucí rostliny 20 - 40 cm vysoké, lysé nebo jen s krátkými chlupy a žlázkami, lodyhy hustě pokryté širokými šupinovitými listy, květenství husté, korunní trubky relativně krátké, obloukově zakřivené, uprostřed výrazně zúžené až zaškrcené, horní pysk je nedělený, dolní pysk trojlaločný, barva koruny růžovofialová, purpurová, žlutá nebo bělavá, blizna čistě bílá, kulovitého tvaru.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Skalnaté stepi, kamenité svahy a křoviny, zejména na vápencovém podkladu. Rozšířena na Pyrenejském poloostrově, na Baleárských ostrovech a v severozápadní Africe (Alžírsko). Ve střední Evropě se nevyskytuje. 1Skalnaté stepi, kamenité svahy a křoviny, zejména na vápencovém podkladu. Rozšířena na jihu Pyrenejského poloostrova, na Baleárských ostrovech a v severozápadní Africe (Alžírsko). Ve střední Evropě se nevyskytuje.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.12.2013 09:28

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Kvetoucí rostliny 20 - 40 cm vysoké, lysé nebo pokryté jen krátkými žlázkami, lodyhy hustě pokryté širokými šupinovitými listy, květenství husté, korunní trubky relativně krátké a výrazně obloukově zakřivené, barva koruny růžovofialová, purpurová, žlutá nebo bělavá, blizna čistě bílá, kulovitého tvaru.

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Skalnaté stepi, kamenité svahy a křoviny zejména na vápencovém podkladu. Rozšířena na Pyrenejském poloostrově, na Baleárských ostrovech a v severozápadní Africe (Alžírsko). Ve střední Evropě se nevyskytuje. 1Skalnaté stepi, kamenité svahy a křoviny, zejména na vápencovém podkladu. Rozšířena na Pyrenejském poloostrově, na Baleárských ostrovech a v severozápadní Africe (Alžírsko). Ve střední Evropě se nevyskytuje.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 11.12.2013 09:17

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Parazituje zejména na druhu Rosmarinus officinalis. 1Parazituje zejména na druhu {11741}.


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 11.12.2013 09:15

záraza

Orobanche latisquama (F. W. Schultz) Batt.
záraza


Výskyt: III. - IV.

Výskyt:

Skalnaté stepi, kamenité svahy a křoviny zejména na vápencovém podkladu.
Rozšířena na Pyrenejském poloostrově, na Baleárských ostrovech a v severozápadní Africe (Alžírsko).
Ve střední Evropě se nevyskytuje.

Poznámka / Zaujímavosti:

Parazituje zejména na druhu Rosmarinus officinalis.