Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius venetus »

História popisu - Cortinarius venetus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 20.02.2018 19:11

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec vápnomilný 1pavučinovec lilavohlubikový

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Agaricus raphanoides ? venetus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 230 (1821)<br><b>Agaricus venetus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 76 (1818)<br><b>Cortinarius venetus var. minor</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 286 (1953)<br><b>Cortinarius venetus var. montanus</b> <b>M.M. Moser</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>36</b>(1-2): 25 (1970)<br><b>Cortinarius venetus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 291 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. venetus</font></b><br><b>Cortinarius venetus var. viridis</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Carteret, Reumaux &amp; Eyssartier, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>15</b>: 1033 (2005)<br><b>Dermocybe veneta</b> <b>(Fr.) Ricken</b>, <i>Die Bl&#228;tterpilze</i> <b>1</b>: 162 (1915) 1<b>Agaricus raphanoides ? venetus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 230 (1821)<br><b>Agaricus venetus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 76 (1818)<br><b>Cortinarius venetus var. minor</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 286 (1953)<br><b>Cortinarius venetus var. montanus</b> <b>M.M. Moser</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>36</b>(1-2): 25 (1970)<br><b>Cortinarius venetus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 291 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. venetus</font></b><br><b>Cortinarius venetus var. viridis</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Carteret, Reumaux &amp; Eyssartier, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>15</b>: 1033 (2005)<br><b>Dermocybe veneta</b> <b>(Fr.) Ricken</b>, <i>Die Bl&#228;tterpilze</i> <b>1</b>: 162 (1915)<br><b>Gomphos venetus</b> <b>(Fr.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 854 (1891)

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1pavučinec zelený, pavučinovec žltozelený 1SK názov podľa: lilavohlubikový (Hagara 2010)


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 30.11.2014 08:17

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec žltozele 1pavučinovec vápnomil

Ľudové názvy:

Old VersionNew Version
1pavučinec zelený 1pavučinec zelený, pavučinovec žltozelený


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 25.04.2014 20:02

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus raphanoides ß venetus Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 230 (1821) Agaricus venetus (Fr.) Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 76 (1818) Cortinarius venetus var. minor Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Champ. Supér. (Paris): 286 (1953) Cortinarius venetus var. montanus M.M. Moser, Z. Pilzk. 36(1-2): 25 (1970) Cortinarius venetus (Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 291 (1838) [1836-1838] var. venetus Cortinarius venetus var. viridis Moënne-Locc., in Bidaud, Moënne-Loccoz, Carteret, Reumaux & Eyssartier, Atlas des Cortinaires (Meyzieu) 15: 1033 (2005) Dermocybe veneta (Fr.) Ricken, Die Blätterpilze 1: 162 (1915)  1<b>Agaricus raphanoides ? venetus</b> <b>Fr.</b>, <i>Syst. mycol.</i> (Lundae) <b>1</b>: 230 (1821)<br><b>Agaricus venetus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Observ. mycol.</i> (Havniae) <b>2</b>: 76 (1818)<br><b>Cortinarius venetus var. minor</b> <b>K&#252;hner &amp; Romagn.</b>, <i>Fl. Analyt. Champ. Sup&#233;r.</i> (Paris): 286 (1953)<br><b>Cortinarius venetus var. montanus</b> <b>M.M. Moser</b>, <i>Z. Pilzk.</i> <b>36</b>(1-2): 25 (1970)<br><b>Cortinarius venetus</b> <b>(Fr.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 291 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. venetus</font></b><br><b>Cortinarius venetus var. viridis</b> <b>Mo&#235;nne-Locc.</b>, in Bidaud, Mo&#235;nne-Loccoz, Carteret, Reumaux &amp; Eyssartier, <i>Atlas des Cortinaires</i> (Meyzieu) <b>15</b>: 1033 (2005)<br><b>Dermocybe veneta</b> <b>(Fr.) Ricken</b>, <i>Die Bl&#228;tterpilze</i> <b>1</b>: 162 (1915)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1143469


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 13.11.2013 09:02

pavučinovec žltozelený

Cortinarius venetus (Fr.) Fr.
pavučinec žlutozelený

Nejedlá huba
Výskyt: IX. - XI.

Ľudové názvy:

pavučinec zelený