Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Galium schultesii »

História popisu - Galium schultesii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 03.11.2013 17:48

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1{10142}


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 03.11.2013 17:47

lipkavec Schultesov

Galium schultesii Vest.
svízel Schultesův


Výskyt: VI. - IX.

Výskyt:

Východoevropský lesní druh.