Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pilosella densiflora »

História popisu - Pilosella densiflora

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 28.10.2013 20:01

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Hieracium densiflorum Tausch Hieracium tauschii Zahn 1Hieracium densiflorum Tausch; Hieracium tauschii Zahn;

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Rostliny s výběžky nadzemními i podzemními až 28 cm dlouhými, lodyha přímá až 80 cm vysoká, často mírně zprohýbaná, v dolní části s tuhými chlupy, lodyžní listy 2-4, často na vrcholu žláznaté, listy přízemní růžice špičaté, alespoň na rubu hvězdovitě chlupaté, úbory malé, v počtu 10-40, okolíkovitě stažené vrcholíky s obvykle 5-12 větvemi, zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu špičaté, s jednoduchými chlupy a stopkatými žlázkami, květy jazykovité, s ligulou plochou, žlutou, čnělka i blizna žluté. nažky hnědočerné. Převzato Květena ČR, svazek 7, str. 694  1Rostliny s výběžky nadzemními i podzemními až 28 cm dlouhými, lodyha přímá až 80 cm vysoká, často mírně zprohýbaná, v dolní části s tuhými chlupy, lodyžní listy 2-4, často na vrcholu žláznaté, listy přízemní růžice špičaté, alespoň na rubu hvězdovitě chlupaté, úbory malé, v počtu 10-40, okolíkovitě stažené vrcholíky s obvykle 5-12 větvemi, zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu špičaté, s jednoduchými chlupy a stopkatými žlázkami, květy jazykovité s ligulou plochou, žlutou, čnělka i blizna žluté, nažky hnědočerné. Převzato Květena ČR, svazek 7, str. 694

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1chlpánik Bauhinov/Pilosella bauhinii  1{13288}

Význam:

Old VersionNew Version
1 1V ČR vzácnější druh vyžadující pozornost (C4a).


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 28.10.2013 15:23

chlpánik nakopený

Pilosella densiflora (Tausch) Soják
jestřábník hustokvětý


Výskyt: V. - VI.

Klobúk/Plodnica:

Rostliny s výběžky nadzemními i podzemními až 28 cm dlouhými, lodyha přímá až 80 cm vysoká, často mírně zprohýbaná, v dolní části s tuhými chlupy, lodyžní listy 2-4, často na vrcholu žláznaté, listy přízemní růžice špičaté, alespoň na rubu hvězdovitě chlupaté, úbory malé, v počtu 10-40, okolíkovitě stažené vrcholíky s obvykle 5-12 větvemi, zákrovní listeny čárkovitě kopinaté, na vrcholu špičaté, s jednoduchými chlupy a stopkatými žlázkami, květy jazykovité, s ligulou plochou, žlutou, čnělka i blizna žluté. nažky hnědočerné.
Převzato Květena ČR, svazek 7, str. 694

Výskyt:

Výslunné stráně, křoviny, kamenité svahy, okraje cest.

Podobné druhy:

chlpánik Bauhinov/Pilosella bauhinii