Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pilosella bauhinii »

História popisu - Pilosella bauhinii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 28.10.2013 20:07

Výskyt do:

Old VersionNew Version
17 18

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1chlpánik nakopený/Pilosella densiflora 1{13289}

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Výslunné stráně, náspy, okraje cest, nádraží a další antropicky ovlivněná stanoviště 1Výslunné stráně a křoviny, náspy, okraje cest, lomy, nádraží a další antropicky ovlivněná stanoviště.


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 28.10.2013 15:05

chlpánik Bauhinov

Pilosella bauhinii (F. W. Schultz ex Besser) Arv.-Touv.
jestřábník Bauhinův


Výskyt: V. - VII.

Klobúk/Plodnica:

Rostliny s až 30 cm dlouhými nadzemními výběžky (flagelami), často obloukovitě prohlými, lodyhy podélně rýhované až 70 cm vysoké, s ojedinělými tužšími chlupy nebo lysé, lodyžní listy 3-6, obkopinaté, úzce eliptické až podlouhlé, nasivělé nebo sivozelené, obvykle lysé nebo téměř lysé, pouze na okrajích a na rubu na žilce s dlouhými tuhými chlupy, zákrovy roztroušeně žláznaté a řídce chlupaté.
Převzato Květena ČR, svazek 7, str. 682

Výskyt:

Výslunné stráně, náspy, okraje cest, nádraží a další antropicky ovlivněná stanoviště

Podobné druhy:

chlpánik nakopený/Pilosella densiflora