Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Russula vinososordida »

História popisu - Russula vinososordida

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 28.08.2018 17:57

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1plávka modrastá zelená 1plávka mútnočervená

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Russula cyanoxantha f. peltereaui 1Russula vinososordida

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Singer 1Ruots. & Vauras

Kvalita:

Old VersionNew Version
11 13

Výskyt od:

Old VersionNew Version
16 17

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Makroskopicky je forma zhodná so základným druhom R. cyanoxantha vo všetkých znakoch okrem farebnosti klobúka. Tá je vždy zelená vo všetkých vývojových štádiach plodníc, ale bez prímesí akýchkoľvek iných farieb, ktoré sú bežné u plávky modrastej! Zelené sfarbenie v jednotlivých biotopoch môže byť variabilné od svetlejšej trávovozelenej až po sýtozelenú. Treba brať pri tom do úvahy, že prirodzenou vlastnosťou celej sekcie týchto plávok je hrdzavenie dužiny a povrchu starnutím a narušením povrchu, z čoho môžu vznikať aj na klobúku rozsiahlejšie škvrny... 1

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho sekcia Heterophyllae Fries _subsekcia Cyanoxanthinae Singer zahŕňa tieto druhy: -   Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – plávka modrastá -   Russula cyanoxantha var.flavoviridis (Romagn.) Sarnari – plávka modrastá žltozelená -   Russula cyanoxantha var.subacerba Reumaux – plávka modrastá štipľavá -   Russula cyanoxantha var.variata (Banning) Singeri – plávka modrastá odlišná -   Russula cyanoxantha f.cutefracta (Cooke) Sarnari – plávka modrastá popukaná -   Russula cyanoxantha f.pallida Singer – plávka modrastá bledá -   Russula cyanoxantha f.peltereaui Singer – plávka modrastá zelená -   Russula langei Bon – plávka Langeova Všetky tieto druhy majú spoločný makroznak a to pružné a nelámavé lupene.  1

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1macro 1micro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1482943


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 18.07.2018 09:57

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Makroskopicky je druh zhodný so základným druhom R. cyanoxantha vo všetkých znakoch okrem farebnosti klobúka. Tá je vždy zelená vo všetkých vývojových štádiach plodníc, ale bez prímesí akýchkoľvek iných farieb, ktoré sú bežné u plávky modrastej! Zelené sfarbenie v jednotlivých biotopoch môže byť variabilné od svetlejšej trávovozelenej až po sýtozelenú. Treba brať pri tom do úvahy, že prirodzenou vlastnosťou celej sekcie týchto plávok je hrdzavenie dužiny a povrchu starnutím a narušením povrchu, z čoho môžu vznikať aj na klobúku rozsiahlejšie škvrny... 1Makroskopicky je forma zhodná so základným druhom R. cyanoxantha vo všetkých znakoch okrem farebnosti klobúka. Tá je vždy zelená vo všetkých vývojových štádiach plodníc, ale bez prímesí akýchkoľvek iných farieb, ktoré sú bežné u plávky modrastej! Zelené sfarbenie v jednotlivých biotopoch môže byť variabilné od svetlejšej trávovozelenej až po sýtozelenú. Treba brať pri tom do úvahy, že prirodzenou vlastnosťou celej sekcie týchto plávok je hrdzavenie dužiny a povrchu starnutím a narušením povrchu, z čoho môžu vznikať aj na klobúku rozsiahlejšie škvrny...

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho zahŕňa tieto druhy: sekcia Heterophyllae Fries _subsekcia Cyanoxanthinae Singer -   Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – plávka modrastá -   Russula cyanoxantha var. flavoviridis (Romagn.) Sarnari – plávka modrastá žltozelená -   Russula cyanoxantha var. subacerba Reumaux – plávka modrastá štipľavá -   Russula cyanoxantha var. variata (Banning) Singeri – plávka modrastá odlišná -   Russula cyanoxantha f. cutefracta (Cooke) Sarnari – plávka modrastá popukaná -   Russula cyanoxantha f. pallida Singer – plávka modrastá bledá -   Russula cyanoxantha f. peltereaui Singer – plávka modrastá zelená -   Russula langei Bon – plávka Langeova Všetky tieto druhy majú spoločný makroznak a to pružné a nelámavé lupene.  1Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho sekcia Heterophyllae Fries _subsekcia Cyanoxanthinae Singer zahŕňa tieto druhy: -   Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – plávka modrastá -   Russula cyanoxantha var.flavoviridis (Romagn.) Sarnari – plávka modrastá žltozelená -   Russula cyanoxantha var.subacerba Reumaux – plávka modrastá štipľavá -   Russula cyanoxantha var.variata (Banning) Singeri – plávka modrastá odlišná -   Russula cyanoxantha f.cutefracta (Cooke) Sarnari – plávka modrastá popukaná -   Russula cyanoxantha f.pallida Singer – plávka modrastá bledá -   Russula cyanoxantha f.peltereaui Singer – plávka modrastá zelená -   Russula langei Bon – plávka Langeova Všetky tieto druhy majú spoločný makroznak a to pružné a nelámavé lupene.


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 18.07.2018 09:46

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Makroskopicky je druh zhodný so základným druhom R. cyanoxantha vo všetkých znakoch okrem farebnosti klobúka. Tá je vždy zelená vo všetkých vývojových štádiach plodníc, ale bez prímesí akýchkoľvek iných farieb, ktoré sú bežné u plávky modrastej! Zelené sfarbenie v jednotlivých biotopoch môže byť variabilné od svetlejšej trávovozelenej až po sýtozelenú. Treba brať pri tom do úvahy, že prirodzenou vlastnosťou celej sekcie týchto plávok je hrdzavenie dužiny a povrchu starnutím a narušením povrchu, z čoho môžu vznikať aj na klobúku rozsiahlejšie škvrny...

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho zahŕňa tieto druhy: Section Heterophyllae Fries _subsect. Cyanoxanthinae Singer -   R_ cyanoxantha (Schaeff.) Fr. -   R_ cyanoxantha var. flavoviridis (Romagn.) Sarnari ≡ R_flavoviridis (Romagn.) -   R_ cyanoxantha f. cutefracta (Cooke) Sarnari -   R_ cyanoxantha f. pallida Singer -   R_ cyanoxantha f. peltereaui Singer ≡ R_cyanoxantha var.peltereaui (Singer) R. Maire -   R_ langei Bon ≡ R_langei var. cutefractoides Bon & Ramm 1Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho zahŕňa tieto druhy: sekcia Heterophyllae Fries _subsekcia Cyanoxanthinae Singer -   Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – plávka modrastá -   Russula cyanoxantha var. flavoviridis (Romagn.) Sarnari – plávka modrastá žltozelená -   Russula cyanoxantha var. subacerba Reumaux – plávka modrastá štipľavá -   Russula cyanoxantha var. variata (Banning) Singeri – plávka modrastá odlišná -   Russula cyanoxantha f. cutefracta (Cooke) Sarnari – plávka modrastá popukaná -   Russula cyanoxantha f. pallida Singer – plávka modrastá bledá -   Russula cyanoxantha f. peltereaui Singer – plávka modrastá zelená -   Russula langei Bon – plávka Langeova Všetky tieto druhy majú spoločný makroznak a to pružné a nelámavé lupene.


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 17.07.2018 20:08

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho zahŕňa tieto druhy: Section Heterophyllae Fries _subsect. Cyanoxanthinae Singer -   R_ cyanoxantha (Schaeff.) Fr. ≡ R_ cyanoxantha var. cutefracta (Cooke) Sarnari -   R_ cyanoxantha var. flavoviridis (Romagn.) Sarnari ≡ R_flavoviridis (Romagn.) -   R_ cyanoxantha var. variata (Banning) Singer -   R_ cyanoxantha f. pallida Singer -   R_ cyanoxantha f. peltereaui Singer ≡ R_cyanoxantha var.peltereaui (Singer) R. Maire -   R_ langei Bon ≡ R_langei var. cutefractoides Bon & Ramm 1Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho zahŕňa tieto druhy: Section Heterophyllae Fries _subsect. Cyanoxanthinae Singer -   R_ cyanoxantha (Schaeff.) Fr. -   R_ cyanoxantha var. flavoviridis (Romagn.) Sarnari ≡ R_flavoviridis (Romagn.) -   R_ cyanoxantha f. cutefracta (Cooke) Sarnari -   R_ cyanoxantha f. pallida Singer -   R_ cyanoxantha f. peltereaui Singer ≡ R_cyanoxantha var.peltereaui (Singer) R. Maire -   R_ langei Bon ≡ R_langei var. cutefractoides Bon & Ramm


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 17.07.2018 20:00

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1Okruh plávky modrastej v systematike podľa Sarnariho zahŕňa tieto druhy: Section Heterophyllae Fries _subsect. Cyanoxanthinae Singer -   R_ cyanoxantha (Schaeff.) Fr. ≡ R_ cyanoxantha var. cutefracta (Cooke) Sarnari -   R_ cyanoxantha var. flavoviridis (Romagn.) Sarnari ≡ R_flavoviridis (Romagn.) -   R_ cyanoxantha var. variata (Banning) Singer -   R_ cyanoxantha f. pallida Singer -   R_ cyanoxantha f. peltereaui Singer ≡ R_cyanoxantha var.peltereaui (Singer) R. Maire -   R_ langei Bon ≡ R_langei var. cutefractoides Bon & Ramm


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 02.07.2018 15:17

Výskyt do:

Old VersionNew Version
110 111


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 02.07.2018 15:17

Výskyt od:

Old VersionNew Version
18 16


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 02.07.2018 15:16

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1plávka klam 1plávka modrastá zele

Český názov:

Old VersionNew Version
1holubinka šaleb 1holubinka namodralá zele

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Russula deceptiva 1Russula cyanoxantha f. peltereaui

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Romagn. 1Singer

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Neaktulizovať dľa IF !!! Aktualizované v rámci rozlišovania foriem a variet druhu dľa MycoBank    Russula cyanoxantha f. peltereaui Singer, Zeitschrift für Pilzkunde 5: 15 (1925) [MB#477085] ≡Russula cyanoxantha var. peltereaui (Singer) R. Maire (?) [MB#439032]

Kvalita:

Old VersionNew Version
13 11

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1macro

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1338685 10


Úvodné znenie

Publikoval: Slavo Židek
Dátum: 08.10.2013 21:26

plávka klamná

Russula deceptiva Romagn.
holubinka šalebná

Nejedlá huba
Výskyt: VIII. - X.