Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Tillaea aquatica »

História popisu - Tillaea aquatica

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 07.09.2013 08:13

Výskyt:

Old VersionNew Version
1Obnažené břehy rybníků, vodních nádrží a řek, na písčitém nevápnitém podkladu. Na Slovensku zjištěna pouze na Oravě. V ČR v oblasti Chebska a Českomoravské vrchoviny. 1Obnažené břehy rybníků, vodních nádrží a řek, na písčitém nevápnitém podkladu. Na Slovensku zjištěna pouze na Oravě. V ČR v oblasti Chebska, Třeboňska a Českomoravské vrchoviny.


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 07.09.2013 08:06

tilovka vodná

Tillaea aquatica L.
masnice vodní

Vzácna huba
Výskyt: VII. - X.

Výskyt:

Obnažené břehy rybníků, vodních nádrží a řek, na písčitém nevápnitém podkladu.
Na Slovensku zjištěna pouze na Oravě. V ČR v oblasti Chebska a Českomoravské vrchoviny.

Význam:

Mimoriadne vzácny druh, v strednej Európe na pokraji vyhynutia.
Na Slovensku kriticky ohrozený taxón (CR).
V ČR ubývající kriticky ohrožený druh (C1t), zákonem chráněná.

Poznámka / Zaujímavosti:

Na Slovensku byla poprvé nalezena po vypuštění Oravské přehrady v roce 1990.