Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Ossicaulis lachnopus »

História popisu - Ossicaulis lachnopus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 10.11.2014 18:07

Český názov:

Old VersionNew Version
1strmělka 1strmělka drobnovýtrusá


Úvodné znenie

Publikoval: Vladimír Kunca
Dátum: 05.09.2013 10:11

strmuľkovec

Ossicaulis lachnopus (Fr.) Contu
strmělka

Vzácna huba
Výskyt: VIII. - XI.

Výskyt:

Na rozkladajúcich sa kmeňoch listnatých drevín, hlavne buka a duba, hlavne v prírodných lesoch až pralesoch.

Význam:

Prípadný indikátor pôvodných listnatých lesov.

Podobné druhy:

{2720}