Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius rubicundulus »

História popisu - Cortinarius rubicundulus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 20:21

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Agaricus rubicundulus Rea, Grevillea 22(no. 102): 40 (1893) Flammula rubicundula (Rea) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 318 (1922)  1<b>Agaricus rubicundulus</b> <b>Rea</b>, <i>Grevillea</i> <b>22</b>(no. 102): 40 (1893)<br><b>Flammula rubicundula</b> <b>(Rea) Rea</b>, <i>Brit. basidiomyc.</i> (Cambridge): 318 (1922)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1285772


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 01.09.2013 15:00

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec mavočervený 1pavučinovec tmavočervený


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 01.09.2013 14:31

pavučinovec mavočervený

Cortinarius rubicundulus (Rea) A. Pearson
pavučinec tmavočervený

Nejedlá huba
Výskyt: VII. - X.