Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Pilosella rothiana »

História popisu - Pilosella rothiana

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 09.08.2013 07:45

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1chlpánik hadincovitý/Pilosella echioides 1{11974}


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 09.08.2013 07:43

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Květenství volné, latovité nebo vidličnaté, úborů 10-40, lodyhy dlouze štětinatě chlupaté, v horní části chlupy nápadně rovnovážně odstávající, listy trávově zelené, na líci s roztroušenými chlupy, rostliny s ojedinělými žlázkami na zákraovech a stopkách úborů nebo i bez nich, coruna světle žlutá. Převzato Klíč ke květeně ČR 1Květenství volné, latovité nebo vidličnaté, úborů 10-40, lodyhy dlouze štětinatě chlupaté, v horní části chlupy nápadně rovnovážně odstávající, listy trávově zelené, na líci s roztroušenými chlupy, rostliny s ojedinělými žlázkami na zákrovech a stopkách úborů nebo i bez nich, koruna světle žlutá. Převzato Klíč ke květeně ČR

Význam:

Old VersionNew Version
1Na Slovensku menej ohrozený druh (LR) V ČR ohrožený druh (C3) 1Na Slovensku ohrozený druh v kategorii zraniteľný (VU). V ČR ohrožený druh (C3).


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 09.08.2013 06:14

chlpánik Rothov

Pilosella rothiana (Wallr.) F. W. Schultz et Sch. Bip.
jestřábník štětinatý

Vzácna huba
Výskyt: VI. - VII.

Klobúk/Plodnica:

Květenství volné, latovité nebo vidličnaté, úborů 10-40, lodyhy dlouze štětinatě chlupaté, v horní části chlupy nápadně rovnovážně odstávající, listy trávově zelené, na líci s roztroušenými chlupy, rostliny s ojedinělými žlázkami na zákraovech a stopkách úborů nebo i bez nich, coruna světle žlutá.
Převzato Klíč ke květeně ČR

Výskyt:

Suché, kamenité svahy, skalní stepi, krátkostébelné trávníky, písčiny,

Význam:

Na Slovensku menej ohrozený druh (LR)
V ČR ohrožený druh (C3)

Podobné druhy:

chlpánik hadincovitý/Pilosella echioides