Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Faba bona »

História popisu - Faba bona

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 06.08.2013 11:06

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh. 1Na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh. V jižních zemích často bývá hostitelem parazitického druhu {13030}.


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 26.07.2013 09:28

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1Medik.

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Vicia faba L.; Faba vulgaris Moench;

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 10


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 26.07.2013 09:27

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Medik. 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Vicia faba L.; Faba vulgaris Moench; 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Valíček
Dátum: 26.07.2013 09:27

bôb obyčajný

Faba bona Medik.
bob obecný


Výskyt: VI. - VII.

Výskyt:

Na polích a v zahradách, vzácně také zplanělý.

Význam:

Pěstovaný jako luštěnina a pícnina.

Poznámka / Zaujímavosti:

Na území Slovenska sa vyskytuje iba ako pestovaný druh.