Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Valerianella dentata subsp. dentata »

História popisu - Valerianella dentata subsp. dentata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 13.06.2021 21:46

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1valeriánka zúbkatá 1valeriánka zúbkatá pravá

Český názov:

Old VersionNew Version
1kozlíček zubatý 1kozlíček zubatý pravý

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Valerianella dentata 1Valerianella dentata subsp. dentata

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(L.) Pollich 1

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Valeriana locusta var. dentata L. 1Fedia leiocarpa Rchb. Valerianella dentata var. leiocarpa (Rchb.) DC.


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 10.05.2014 20:47

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Lodyha až 40 cm vysoká, jemně rýhovaná, zvláště pod uzlinami řídce pýřitá až lysá, dolní listy (netvoří růžici) podlouhle až úzce kopisťovité, celokrajné, horní listy úzce až čárkovitě kopinaté, v dolní polovině s 1-2 páry zubů, vidlany v řídkých svazečcích, nejčastěji 5-10květé, listeny čárkovité, úzce blanitě lemované, koruna cca 2,5 mm v průměru, zprvu narůžovělá, později bílá, plody v obrysu vejčitě kopinaté, kališní lem 3-5zubý, střední zub nad fertilním pouzdrem zřetelně větší, plody lysé. Převzato Květena ČR, svazek 5, strana 514 1Lodyha až 40 cm vysoká, jemně rýhovaná, zvláště pod uzlinami řídce pýřitá až lysá, dolní listy (netvoří růžici) podlouhle až úzce kopisťovité, celokrajné, horní listy úzce až čárkovitě kopinaté, v dolní polovině s 1-2 páry zubů, vidlany v řídkých svazečcích, nejčastěji 5-10květé, listeny čárkovité, úzce blanitě lemované, koruna cca 2,5 mm v průměru, zprvu narůžovělá, později bílá, plody v obrysu vejčitě kopinaté, kališní lem 3-5zubý, střední zub nad fertilním pouzdrem zřetelně větší, plody lysé. Převzato Květena ČR, svazek 5, strana 515


Zmeny urobil: Jiří Kameníček
Dátum: 10.05.2014 20:46

Klobúk:

Old VersionNew Version
1Lodyha až 40 cm vysoká, jemně rýhovaná, zvláště pod uzlinami řídce pýřitá až lysá, dolní listy (netvoří růžici) podlouhle až úzce kopisťovité, celokrajné, horní listy úzce až čárkovitě kopinaté, v dolní polovině s 1-2 páry zubů, vidlany v řídkých svazečcích, nejčastěji 5-10květé, listeny čárkovité, úzce blanitě lemované, koruna cca 2,5 mm v průměru, zprvu narůžovělá, později bílá, plody v obrysu vejčitě kopinaté, kališní lem 3-5zubý, střední zub nad fertilním pouzdrem zřetelně větší. Převzato Květena ČR, svazek 5, strana 514 1Lodyha až 40 cm vysoká, jemně rýhovaná, zvláště pod uzlinami řídce pýřitá až lysá, dolní listy (netvoří růžici) podlouhle až úzce kopisťovité, celokrajné, horní listy úzce až čárkovitě kopinaté, v dolní polovině s 1-2 páry zubů, vidlany v řídkých svazečcích, nejčastěji 5-10květé, listeny čárkovité, úzce blanitě lemované, koruna cca 2,5 mm v průměru, zprvu narůžovělá, později bílá, plody v obrysu vejčitě kopinaté, kališní lem 3-5zubý, střední zub nad fertilním pouzdrem zřetelně větší, plody lysé. Převzato Květena ČR, svazek 5, strana 514


Zmeny urobil: Jiří Valíček
Dátum: 14.07.2013 18:08

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1valeriánka poľná/Valerianella locusta 1{10596}


Úvodné znenie

Publikoval: Jiří Kameníček
Dátum: 14.07.2013 18:01

valeriánka zúbkatá

Valerianella dentata (L.) Pollich
kozlíček zubatý


Výskyt: VII. - VIII.

Klobúk/Plodnica:

Lodyha až 40 cm vysoká, jemně rýhovaná, zvláště pod uzlinami řídce pýřitá až lysá, dolní listy (netvoří růžici) podlouhle až úzce kopisťovité, celokrajné, horní listy úzce až čárkovitě kopinaté, v dolní polovině s 1-2 páry zubů, vidlany v řídkých svazečcích, nejčastěji 5-10květé, listeny čárkovité, úzce blanitě lemované, koruna cca 2,5 mm v průměru, zprvu narůžovělá, později bílá, plody v obrysu vejčitě kopinaté, kališní lem 3-5zubý, střední zub nad fertilním pouzdrem zřetelně větší.
Převzato Květena ČR, svazek 5, strana 514

Výskyt:

Téměř výhradně plevel v obilovinách, vzácně i na narušených travnatých místech

Podobné druhy:

valeriánka poľná/Valerianella locusta