Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Entoloma corvinum »

História popisu - Entoloma corvinum

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Ing. Vincent Kabát
Dátum: 08.12.2014 21:17

Klobúk:

Old VersionNew Version
1 1Kl. tmavomodrej farby, ryhovanie ak je , potom iba na okraji. Rastie na trávnatých stanovištiach

Plodná časť:

Old VersionNew Version
1 1L. zúbkom úzko pripojené k Hl. a ostrie rovnako sfarbené ako plocha ale nepravidelne zúbkované.

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1 1ružovej farby

Mikroznaky:

Old VersionNew Version
1 1Vt. 10,2-11,3 mi.m, ale aj menšie. Chc. valcovité bez hnedého pigmentu

Podobné druhy:

Old VersionNew Version
1 1E. Mougeoti má trochu väčšie Vt. Klobúk nemá vláknito ryhovaný, ale akoby zrnkovitý (žmoľkovitý), nemá Chc. Okraj Kl býva silno podvinutý nepravidelne (krepovito) poprehýbaný E. caeruleum je viac svetlofialovo až sivofialovo sfarbená, rastie v rašelinníku. Výtrusy takmer rovnaké, Chc. tenšie, kratšie článkované

Výskyt:

Old VersionNew Version
1 1Rastie na trávnatých stanovištiach, okrajoch smrekových lesov.


Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 05.12.2014 09:12

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Leptonia corvina</b> <b>(K&#252;hner) P.D. Orton</b>, <i>Trans. Br. mycol. Soc.</i> <b>43</b>(2): 177 (1960)<br><b>Rhodophyllus corvinus</b> <b>K&#252;hner</b>, <i>Revue Mycol.</i>, Paris <b>19</b>(1): 4 (1954)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1110643


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 08.01.2012 23:21

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Kühner) Noordel.


Zmeny urobil: Standa Jirásek
Dátum: 30.06.2009 20:44

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1závojenka krkavčí


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.01.2002 00:00

Hodvábnica krkavčia

Entoloma corvinum