Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius sublatisporus »

História popisu - Cortinarius sublatisporus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 17.06.2014 18:52

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec širokosporový 1pavučinovec širokovýtrusný


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 17.06.2014 18:47

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec 1pavučinovec širokosporový

Výskyt do:

Old VersionNew Version
110 111

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1329153


Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 17.06.2014 18:36

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Cortinarius norvegicus 1Cortinarius sublatisporus

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1Høil. 1Svrček

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Cortinarius croceus subsp. norvegicus</b> <b>(H&#248;il.) Brandrud &amp; H. Lindstr.</b>, in Brandrud, Lindstr&#246;m, Marklund, Melot &amp; Muskos, <i>Cortinarius</i>, Flora Photographica [Swedish version] (Matfors): A54 (1989)<br><b>Cortinarius croceus subsp. norvegicus</b> <b>(H&#248;il.) Brandrud &amp; H. Lindstr.</b>, in Brandrud &amp; Melot, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>10</b>(5): 536 (1990) 1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1107677 10


Zmeny urobil: Slavo Židek
Dátum: 05.05.2014 19:57

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Cortinarius croceus subsp. norvegicus (Høil.) Brandrud & H. Lindstr., in Brandrud, Lindström, Marklund, Melot & Muskos, Cortinarius, Flora Photographica [Swedish version] (Matfors): A54 (1989) Cortinarius croceus subsp. norvegicus (Høil.) Brandrud & H. Lindstr., in Brandrud & Melot, Nordic Jl Bot. 10(5): 536 (1990)  1<b>Cortinarius croceus subsp. norvegicus</b> <b>(H&#248;il.) Brandrud &amp; H. Lindstr.</b>, in Brandrud, Lindstr&#246;m, Marklund, Melot &amp; Muskos, <i>Cortinarius</i>, Flora Photographica [Swedish version] (Matfors): A54 (1989)<br><b>Cortinarius croceus subsp. norvegicus</b> <b>(H&#248;il.) Brandrud &amp; H. Lindstr.</b>, in Brandrud &amp; Melot, <i>Nordic Jl Bot.</i> <b>10</b>(5): 536 (1990)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1107677


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 02.07.2013 20:33

pavučinovec

Cortinarius norvegicus Høil.
pavučinec


Výskyt: VII. - X.