Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Disciseda cervina »

História popisu - Disciseda cervina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 26.11.2012 12:26

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1žaludice


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.01.2012 20:26

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Berk.) Hollós


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.01.2002 00:00

žaludík jelení

Disciseda cervina