Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Gymnopus vernus »

História popisu - Gymnopus vernus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 04.06.2021 00:07

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Collybia verna</b> <b>Ryman</b>, <i>Bot. Notiser</i> <b>131</b>(2): 197 (1978) 1<b>Collybia nivalis</b> <b>Luthi &amp; Plomb ex M.M. Moser</b>, in Gams, <i>Kl. Krypt.-Fl.</i>, Bd <b>II</b> b/2, ed. 4 (Stuttgart) <b>2b/2</b>: 147 (1978)<br><b>Collybia nivalis var. pallida</b> <b>(Anton&#237;n, Hauskn. &amp; Noordel.) Bon</b>, <i>Docums Mycol.</i> <b>28</b>(nos 109-110): 6 (1998)<br><b>Collybia verna</b> <b>Ryman</b>, <i>Bot. Notiser</i> <b>131</b>(2): 197 (1978)<br><b>Gymnopus nivalis</b> <b>Luthi &amp; Plomb ex Anton&#237;n &amp; Noordel.</b>, in Anton&#237;n, <i>Docums Mycol.</i> <b>25</b>(nos 98-100): 15 (1995)<br><b>Gymnopus nivalis var. pallidus</b> <b>Anton&#237;n, Hauskn. &amp; Noordel.</b>, in Anton&#237;n &amp; Noordeloos, <i>Libri Botanici</i> <b>17</b>: 64 (1997)<br><b>Marasmius nivalis</b> <b>Luthi &amp; Plomb</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>83</b>: 740 (1968) [1967]

Kvalita:

Old VersionNew Version
16 15

Cena:

Old VersionNew Version
1 1100


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 11.04.2015 19:21

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Collybia verna</b> <b>Ryman</b>, <i>Bot. Notiser</i> <b>131</b>(2): 197 (1978)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 16


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 02.06.2013 23:51

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1peniazovka


Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 23.04.2013 23:08

Gymnopus vernus (Ryman) Antonín & Noordel.
penízovka jarní