Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rutstroemia elatina »

História popisu - Rutstroemia elatina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Zdenka Kryspínová
Dátum: 29.03.2020 11:35

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčka jedlová

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Chlorosplenium elatinum</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 318 (1889)<br><b>Ciboria elatina</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>24</b>(2): 1182 (1928)<br><b>Kriegeria elatina</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>123</b>: 114 (1914)<br><b>Lanzia elatina</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Krieglst.</b>, in Baral &amp; Krieglsteiner, <i>Beih. Z. Mykol.</i> <b>6</b>: 20 (1985)<br><b>Peziza elatina</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 330 (1805)<br><b>Poculum elatinum</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) M.P. Sharma</b>, <i>Himalayan Botanical Researches</i> (New Delhi): 246 (1991) 1<b>Chlorosplenium elatinum</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 318 (1889)<br><b>Ciboria elatina</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Sacc.</b>, in Trotter, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>24</b>(2): 1182 (1928)<br><b>Ciboria elatina var. acicola</b> <b>H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>123</b>: 112 (1914)<br><b>Helotium elatinum</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 309 (1886)<br><b>Kriegeria elatina</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>123</b>: 114 (1914)<br><b>Lanzia elatina</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Krieglst.</b>, in Baral &amp; Krieglsteiner, <i>Beih. Z. Mykol.</i> <b>6</b>: 20 (1985)<br><b>Peziza elatina</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 330 (1805)<br><b>Poculum elatinum</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) M.P. Sharma</b>, <i>Himalayan Botanical Researches</i> (New Delhi): 246 (1991)<br><b>Rutstroemia elatina var. acicola</b> <b>H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>123</b>: 112 (1914)


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 17.04.2013 21:58

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Chlorosplenium elatinum</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>8</b>: 318 (1889)<br><b>Ciboria elatina</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Sacc.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>24</b>(2): 1182 (1928)<br><b>Kriegeria elatina</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) H&#246;hn.</b>, <i>Sber. Akad. Wiss. Wien</i>, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 <b>123</b>: 114 (1914)<br><b>Lanzia elatina</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) Krieglst.</b>, in Baral &amp; Krieglsteiner, <i>Beih. Z. Mykol.</i> <b>6</b>: 20 (1985)<br><b>Peziza elatina</b> <b>Alb. &amp; Schwein.</b>, <i>Consp. fung.</i> (Leipzig): 330 (1805)<br><b>Poculum elatinum</b> <b>(Alb. &amp; Schwein.) M.P. Sharma</b>, <i>Himalayan Botanical Researches</i> (New Delhi): 246 (1991)

Výtrusný prach:

Old VersionNew Version
1výtrusy elipsovité do 22 mokrom. dlhé 1výtrusy elipsovité do 22 µm dlhé

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1160515


Úvodné znenie

Publikoval: Stanislav Glejdura
Dátum: 13.04.2013 11:53

terčovka jedľová

Rutstroemia elatina (Alb. & Schwein.) Rehm

Nejedlá huba
Výskyt: III. - V.

Klobúk/Plodnica:

Plodničky 3-5 mm široké s krátkym hlúbikom.

Výtrusný prach:

výtrusy elipsovité do 22 mokrom. dlhé

Výskyt:

Rastier na tenkých jedľových konárikoch so zhnednutým ihličím.

Význam:

Saprofyt