Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Peniophora limitata »

História popisu - Peniophora limitata

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Úvodné znenie

Publikoval: Paľo °
Dátum: 01.04.2013 09:33

peniofóra jaseňová

Peniophora limitata (Chaillet ex Fr.) Cooke
kornatka jasanová