Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cinereomyces lindbladii »

História popisu - Cinereomyces lindbladii

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 03.01.2015 00:27

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1pórnatka popelavá


Zmeny urobil: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 16.04.2012 20:42

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Diplomitoporus lindbladii 1Cinereomyces lindbladii

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1(Berk.) Gilb. & Ryvarden 1(Berk.) Jülich

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Antrodia lindbladii</b> <b>(Berk.) Ryvarden</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>22</b>(2): 364 (1985)<br><b>Coriolus cinerascens</b> <b>(Bres.) Komarova</b>, <i>Opredelitel' trutovykh gribov Belorussii</i>: 143 (1964)<br><b>Coriolus lindbladii</b> <b>(Berk.) Pat.</b>, <i>Essai Tax. Hym&#233;nomyc.</i> (Lons-le-Saunier): 94 (1900)<br><b>Diplomitoporus lindbladii</b> <b>(Berk.) Gilb. &amp; Ryvarden</b>, <i>Mycotaxon</i> <b>22</b>(2): 364 (1985)<br><b>Fabisporus lindbladii</b> <b>(Berk.) Zmitr.</b>, <i>Mycena</i> <b>1</b>(1): 93 (2001)<br><b>Polyporus cinerascens</b> <b>Bres.</b>, <i>Verh. zool.-bot. Ges. Wien</i> <b>1</b>: 54 (1872)<br><b>Polyporus lindbladii</b> <b>Berk.</b>, <i>Grevillea</i> <b>1</b>(no. 4): 54 (1872)<br><b>Polystictus lindbladii</b> <b>(Berk.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>14</b>(no. 71): 82 (1886)<br><b>Poria cinerascens</b> <b>(Bres.) Sacc. &amp; P. Syd.</b>, <i>Syll. fung.</i> (Abellini) <b>16</b>: 161 (1902)<br><b>Poria lindbladii</b> <b>(Berk.) Cooke</b>, <i>Grevillea</i> <b>14</b>(no. 72): 111 (1886)<br><b>Poria subavellanea</b> <b>Murrill</b>, <i>Mycologia</i> <b>12</b>(2): 88 (1920)<br><b>Tyromyces cinerascens</b> <b>(Bres.) Bondartsev &amp; Singer</b>, <i>Annls mycol.</i> <b>39</b>(1): 52 (1941)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1110544


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.01.2012 20:32

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Berk.) Gilb. & Ryvarden


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.01.2002 00:00

diplomitopórovec popolavý

Diplomitoporus lindbladii