Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dichomitus campestris »

História popisu - Dichomitus campestris

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Brůžek
Dátum: 06.05.2013 12:02

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1outkovka polní

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Antrodia campestris</b> <b>(Qu&#233;l.) P. Karst.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>5</b>: 40 (1879)<br><b>Coriolellus campestris</b> <b>(Qu&#233;l.) Bondartsev</b>, <i>Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Caucasus]</i> (Moscow-Leningrad): 515 (1953)<br><b>Favolus campestris</b> <b>(Qu&#233;l.) Zmitr.</b>, <i>Mycena</i> <b>1</b>(1): 92 (2001)<br><b>Polyporus campestris</b> <b>(Qu&#233;l.) Krieglst.</b>, <i>Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.</i> <b>12</b>: 51 (1999)<br><b>Trametes campestris</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#201;mul. Montb&#233;liard</i>, S&#233;r. 2 <b>5</b>: 286 (1872)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1329875


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.01.2012 20:34

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Quél.) Domański & Orlicz


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.01.2002 00:00

trúdnikovník poľný

Dichomitus campestris