Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Cortinarius prasinus »

História popisu - Cortinarius prasinus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavol Kešeľák
Dátum: 21.09.2013 10:28

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1pavučinovec 1pavučinovec pórovozelený

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Agaricus atrovirens subsp. prasinus</b> <b>(Schaeff.) Pers.</b>, <i>Mycol. eur.</i> (Erlanga) <b>3</b>: 183 (1828)<br><b>Agaricus prasinus</b> <b>Schaeff.</b>, <i>Fung. bavar. palat. nasc.</i> (Ratisbonae) <b>4</b>: 51 (1774)<br><b>Cortinarius prasinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 268 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>f. prasinus</font></b><br><b>Cortinarius prasinus var. odoratus</b> <b>Joguet</b>, <i>Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.</i> <b>65</b>: 180 (1949)<br><b>Cortinarius prasinus</b> <b>(Schaeff.) Fr.</b>, <i>Epicr. syst. mycol.</i> (Upsaliae): 268 (1838) [1836-1838] <b><font color='#0000FF'>var. prasinus</font></b><br><b>Phlegmacium prasinum</b> <b>(Schaeff.) W&#252;nsche</b>, <i>Die Pilze</i>: 130 (1877)<br><b>Tricholoma prasinum</b> <b>(Schaeff.) P. Kumm.</b>, <i>F&#252;hr. Pilzk.</i> (Zerbst): 130 (1871)


Úvodné znenie

Publikoval: Pavel Brůžek
Dátum: 12.02.2013 18:03

pavučinovec

Cortinarius prasinus (Schaeff.) Fr.
pavučinec jablkový


Výskyt:

Listnaté lesy na zásaditém podloží.