Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Resupinatus poriaeformis »

História popisu - Resupinatus poriaeformis

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Oldřich Roučka
Dátum: 13.03.2018 16:06

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Chaetocypha brunnea</b> <b>(W. Phillips) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 847 (1891)<br><b>Cyphella brunnea</b> <b>W. Phillips</b>, <i>Grevillea</i> <b>13</b>(no. 66): 49 (1884)<br><b>Cyphella poriaeformis</b> <b>(Pers.) Bourdot &amp; Galzin</b>, <i>Hym&#233;nomyc. de France</i> (Sceaux): 163 (1928) [1927]<br><b>Henningsomyces poriaeformis</b> <b>(Pers.) Kuntze</b>, <i>Revis. gen. pl.</i> (Leipzig) <b>3</b>(2): 483 (1898)<br><b>Peziza anomala ? poriaeformis</b> <b>Pers.</b>, <i>Syn. meth. fung.</i> (G&#246;ttingen) <b>2</b>: 656 (1801)<br><b>Peziza poriaeformis</b> <b>(Pers.) Lam. &amp; DC.</b>, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 36 (1805)<br><b>Porotheleum poriaeforme</b> <b>(Pers.) W.B. Cooke</b>, <i>Mycologia</i> <b>49</b>(5): 688 (1957)<br><b>Solenia poriaeformis</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>25-26</b>: 290 (1871)<br><b>Stigmatolemma poriaeforme</b> <b>(Pers.) Singer</b>, <i>Sydowia</i> <b>15</b>(1-6): 52 (1962) [1961]<br><b>Stigmatolemma poriaeforme</b> <b>(Pers.) W.B. Cooke</b>, <i>Beih. Sydowia</i> <b>4</b>: 128 (1961)<br><b>Stromatoscypha poriaeformis</b> <b>(Pers.) G. Cunn.</b>, <i>Bull. N.Z. Dept. Sci. Industr. Res., Pl. Dis. Div.</i> <b>145</b>: 305 (1963)<br><b>Tapesia poriaeformis</b> <b>(Pers.) Fuckel</b>, <i>Jb. nassau. Ver. Naturk.</i> <b>23-24</b>: 301 (1870) [1869-70]

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1500914


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Ján Červenka
Dátum: 11.02.2013 20:21

lastúrnik

Resupinatus poriaeformis (Pers.) Thorn, Moncalvo & Redhead

Nejedlá huba