Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Xeromphalina cornui »

História popisu - Xeromphalina cornui

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Vladimír Kunca
Dátum: 26.01.2015 09:47

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1tanečníčka 1tanečnička

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Omphalia cornui quel. 1<b>Omphalia cornui</b> <b>Qu&#233;l.</b>, <i>Bull. Soc. bot. Fr.</i> <b>24</b>: 319 (1878) [1877]<br><b>Omphalina cornui</b> <b>(Qu&#233;l.) Qu&#233;l.</b>, <i>Enchir. fung.</i> (Paris): 45 (1886)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1446115


Úvodné znenie

Publikoval: Pavol Kešeľák
Dátum: 02.02.2013 17:09

tanečníčka

Xeromphalina cornui (Quél.) J. Favre
kalichovka rohová