Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sphaerophorus globosus »

História popisu - Sphaerophorus globosus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 05.08.2017 12:31

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Coralloides globiferum</b> <b>(L.) Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>2</b>(1): 25 (1791)<br><b>Lichen globiferus</b> <b>L.</b>, <i>Mant. Pl.</i> <b>1</b>: 133 (1767)<br><b>Lichen globosus</b> <b>Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>: 460 (1762)<br><b>Sphaerophorus coralloides</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>7</b>: 23 (1794)<br><b>Sphaerophorus coralloides var. laxus</b> <b>Turner &amp; Borrer</b><br><b>Sphaerophorus globiferus</b> <b>(L.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 327 (1805)<br><b>Sphaerophorus globosus f. congestus</b> <b>H. Magn.</b>, <i>Fl. &#246;ver Skandin. busk- och bladlavar</i>: 27 (1929)<br><b>Stereocaulon compressum</b> <b>Linds.</b>, <i>Trans. Linn. Soc. London</i> <b>25</b>: 530 (1866)<br><b>Stereocaulon globiferum</b> <b>(L.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 131 (1796) [1795] 1<b>Coralloides globiferum</b> <b>(L.) Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>2</b>(2): 25 (1794)<br><b>Lichen fragilis unranked globiferus</b> <b>(L.) Weber</b>, <i>Spicil. fl. goetting.</i>: 206 (1778)<br><b>Lichen globiferus</b> <b>L.</b>, <i>Mant. Pl.</i> <b>1</b>: 133 (1767)<br><b>Lichen globosus</b> <b>Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>: 460 (1762)<br><b>Sphaerophorus coralloides</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>7</b>: 23 (1794)<br><b>Sphaerophorus coralloides var. laxus</b> <b>Turner &amp; Borrer</b><br><b>Sphaerophorus fragilis var. coralloides</b> <b>(Pers.) Branth &amp; Rostr.</b>, <i>Bot. Tidsskr.</i> <b>3</b>: 261 (1869)<br><b>Sphaerophorus globiferus</b> <b>(L.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 327 (1805)<br><b>Sphaerophorus globiferus</b> <b>(L.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 327 (1805) <b><font color='#0000FF'>f. globiferus</font></b><br><b>Sphaerophorus globiferus</b> <b>(L.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 327 (1805) <b><font color='#0000FF'>var. globiferus</font></b><br><b>Sphaerophorus globosus f. congestus</b> <b>H. Magn.</b>, <i>Fl. &#246;ver Skandin. busk- och bladlavar</i>: 27 (1929)<br><b>Sphaerophorus globosus</b> <b>(Huds.) Vain.</b>, <i>R&#233;sult. Voy. Belgica, Lich.</i>: 35 (1903) <b><font color='#0000FF'>f. globosus</font></b><br><b>Sphaerophorus globosus</b> <b>(Huds.) Vain.</b>, <i>R&#233;sult. Voy. Belgica, Lich.</i>: 35 (1903) <b><font color='#0000FF'>var. globosus</font></b><br><b>Sphaerophorus globuliferus</b> <b>(L.) Balb.</b>, <i>Fl. Lyon.</i> (Lyon) <b>2</b>: 168 (1828)<br><b>Stereocaulon compressum</b> <b>Linds.</b>, <i>Trans. Linn. Soc. London</i> <b>25</b>: 530 (1866)<br><b>Stereocaulon globiferum</b> <b>(L.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 131 (1796) [1795]

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník CR kriticky ohrozený (critically endangered)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.03.2017 18:35

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kríčkovitý, krehký, hlavné konáriky 2-4 (8) cm, šedé až hnedasté, v priereze okrúhle, bočné konáriky krátke, belavé Apothecia: veľmi zriedkavé 1-3 mm, vyrastajú z guľovitých púčikov na koncoch bočných konárikov, uvoľňujú modro čierne výtrusy Reakcie: negatívne, (niekedy K+ žltá, Pd+ žltá) Substrát: na kôre listnatých aj ihličnatých stromov a krov, kyslých machnatých skalách do 400 mnm Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichens.lastdragon.org/Sphaerophorus_globosus.html http://www.irishlichens.ie/pages-lichen/l-58.html http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=52635


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 08:35

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1paličkovec korálovitý

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Coralloides globiferum</b> <b>(L.) Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>2</b>: 25 (1794)<br><b>Lichen globiferus</b> <b>L.</b>, <i>Mant. Pl.</i> <b>1</b>: 133 (1767)<br><b>Lichen globosus</b> <b>Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>: 460 (1762)<br><b>Sphaerophorus coralloides</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>7</b>: 23 (1794)<br><b>Sphaerophorus coralloides var. laxus</b> <b>Turner &amp; Borrer</b><br><b>Sphaerophorus globiferus</b> <b>(L.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 327 (1805)<br><b>Sphaerophorus globosus f. congestus</b> <b>H. Magn.</b>, <i>Fl. &#246;ver Skandin. busk- och bladlavar</i>: 27 (1929)<br><b>Stereocaulon compressum</b> <b>Linds.</b>, <i>Trans. Linn. Soc. London</i> <b>25</b>: 530 (1866)<br><b>Stereocaulon globiferum</b> <b>(L.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 131 (1796) [1795] 1<b>Coralloides globiferum</b> <b>(L.) Hoffm.</b>, <i>Descr. Adumb. Plant. Lich.</i> <b>2</b>(1): 25 (1791)<br><b>Lichen globiferus</b> <b>L.</b>, <i>Mant. Pl.</i> <b>1</b>: 133 (1767)<br><b>Lichen globosus</b> <b>Huds.</b>, <i>Fl. Angl.</i>: 460 (1762)<br><b>Sphaerophorus coralloides</b> <b>Pers.</b>, <i>Ann. Bot. (Usteri)</i> <b>7</b>: 23 (1794)<br><b>Sphaerophorus coralloides var. laxus</b> <b>Turner &amp; Borrer</b><br><b>Sphaerophorus globiferus</b> <b>(L.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 327 (1805)<br><b>Sphaerophorus globosus f. congestus</b> <b>H. Magn.</b>, <i>Fl. &#246;ver Skandin. busk- och bladlavar</i>: 27 (1929)<br><b>Stereocaulon compressum</b> <b>Linds.</b>, <i>Trans. Linn. Soc. London</i> <b>25</b>: 530 (1866)<br><b>Stereocaulon globiferum</b> <b>(L.) Hoffm.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Zweiter Theil (Erlangen): 131 (1796) [1795]


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:37

paličkovec koralovitý

Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain.