Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Solorina spongiosa »

História popisu - Solorina spongiosa

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 18:34

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Collema spongiosum</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 661 (1810)<br><b>Homodium spongiosum</b> <b>(Ach.) Boistel</b>, <i>Nouv. Fl. Lich.</i> <b>2</b>: 298 (1903)<br><b>Lecanora limbata</b> <b>Sommerf.</b>, <i>Suppl. Fl. lapp.</i> (Oslo): 105 (1826)<br><b>Leptogium spongiosum</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 165 (1855)<br><b>Lichen furvus * spongiosum</b> <b>Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 416 (1813)<br><b>Lichen spongiosus</b> <b>Sm.</b>, in Smith &amp; Sowerby, <i>Engl. Bot.</i> <b>20</b>: tab. 1374 (1805)<br><b>Parmelia spongiosa</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 277 (1827)<br><b>Peltigera saccata var. limbata</b> <b>(Sommerf.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Prior (Stockholm): 104 (1846)<br><b>Polychidium spongiosum</b> <b>(Ach.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 402 (1821)<br><b>Solorina limbata</b> <b>(Sommerf.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 85 (1861)<br><b>Solorina saccata var. spongiosa</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Parisiis) <b>1</b>(2): 331 (1860)<br><b>Solorinina simensis var. limbata</b> <b>(Sommerf.) Nyl.</b>, in Hue, <i>Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.</i>, Paris, 3 s&#233;r. <b>2</b>: 312 (1890)<br><b>Verrucaria spongiosa</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 123 (1803) 1<b>Collema spongiosum</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 661 (1810)<br><b>Homodium spongiosum</b> <b>(Ach.) Boistel</b>, <i>Nouv. Fl. Lich.</i> <b>2</b>: 298 (1903)<br><b>Lecanora limbata</b> <b>Sommerf.</b>, <i>Suppl. Fl. lapp.</i> (Oslo): 105 (1826)<br><b>Leptogium spongiosum</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 165 (1855)<br><b>Lichen furvus * spongiosum</b> <b>Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 416 (1813)<br><b>Lichen spongiosus</b> <b>Sm.</b>, in Smith &amp; Sowerby, <i>Engl. Bot.</i> <b>20</b>: tab. 1374 (1805)<br><b>Parmelia spongiosa</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 277 (1827)<br><b>Peltigera saccata var. limbata</b> <b>(Sommerf.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Prior (Stockholm): 104 (1845)<br><b>Polychidium spongiosum</b> <b>(Ach.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 402 (1821)<br><b>Solorina limbata</b> <b>(Sommerf.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 85 (1861)<br><b>Solorina saccata var. spongiosa</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Parisiis) <b>1</b>(2): 331 (1860)<br><b>Solorinina simensis var. limbata</b> <b>(Sommerf.) Nyl.</b>, in Hue, <i>Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.</i>, Paris, 3 s&#233;r. <b>2</b>: 312 (1890)<br><b>Verrucaria spongiosa</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 123 (1803)

Význam:

Old VersionNew Version
1VU zraniteľný (vulnerable) 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 29.04.2017 21:18

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčoplodek houbovitý

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Solorina spongiosa  1Solorina spongiosa

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Collema spongiosum</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 661 (1810)<br><b>Homodium spongiosum</b> <b>(Ach.) Boistel</b>, <i>Nouv. Fl. Lich.</i> <b>2</b>: 298 (1903)<br><b>Lecanora limbata</b> <b>Sommerf.</b>, <i>Suppl. Fl. lapp.</i> (Oslo): 105 (1826)<br><b>Leptogium spongiosum</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>M&#233;m. Soc. Imp. Sci. Nat. Cherbourg</i> <b>3</b>: 165 (1855)<br><b>Lichen furvus * spongiosum</b> <b>Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 416 (1813)<br><b>Lichen spongiosus</b> <b>Sm.</b>, in Smith &amp; Sowerby, <i>Engl. Bot.</i> <b>20</b>: tab. 1374 (1805)<br><b>Parmelia spongiosa</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Syst. veg.</i>, Edn 16 <b>4</b>(1): 277 (1827)<br><b>Peltigera saccata var. limbata</b> <b>(Sommerf.) Fr.</b>, <i>Summa veg. Scand.</i>, Sectio Prior (Stockholm): 104 (1846)<br><b>Polychidium spongiosum</b> <b>(Ach.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 402 (1821)<br><b>Solorina limbata</b> <b>(Sommerf.) Mudd</b>, <i>Man. Brit. Lich.</i>: 85 (1861)<br><b>Solorina saccata var. spongiosa</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Parisiis) <b>1</b>(2): 331 (1860)<br><b>Solorinina simensis var. limbata</b> <b>(Sommerf.) Nyl.</b>, in Hue, <i>Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.</i>, Paris, 3 s&#233;r. <b>2</b>: 312 (1890)<br><b>Verrucaria spongiosa</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio prior (Stockholmi&#230;): 123 (1803)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1VU zraniteľný (vulnerable)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: lupeňovitý, ružice do 3 cm, skutočná stielka je redukovaná na tenkú šedo zelenú šáločku pod apotheciom Apothecia: bežné, disky zanorené 15 mm, tmavo červeno hnedé Reakcie: negatívne Substrát: medzi machmi, v štrbinách skál, v chladných oblastiach chránených pred vetrom, horské polohy Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_S/Solorina_spongiosa.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=56001

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1405281


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:37

solorína hubovitá

Solorina spongiosa  (Ach.) Anzi