Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Sarcogyne clavus »

História popisu - Sarcogyne clavus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 28.07.2017 22:02

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 08.02.2017 09:56

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Acarospora clavus</b> <b>(DC.) Burnham</b>, (1922)<br><b>Biatorella clavus</b> <b>(DC.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 409 (1874)<br><b>Cathisinia concinna</b> <b>Stirt.</b>, <i>Scott. Natural.</i>, N.S. <b>3 ('9')</b>: 307 (1888)<br><b>Lecanora clavus</b> <b>(DC.) Vain.</b>, (1881)<br><b>Lecidea clavus</b> <b>(DC.) Steud.</b>, <i>Nomencl. bot.</i>: 242 (1824)<br><b>Lichen clavus</b> <b>(DC.) Ramond</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 348 (1805)<br><b>Patellaria clavus</b> <b>DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 348 (1805) 1<b>Acarospora clavus</b> <b>(DC.) Burnham</b>, <i>Bryologist</i> <b>25</b>: 35 (1922)<br><b>Biatorella clavus</b> <b>(DC.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(2): 409 (1874)<br><b>Biatorella clavus</b> <b>(DC.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(2): 409 (1874) <b><font color='#0000FF'>f. clavus</font></b><br><b>Biatorella clavus</b> <b>(DC.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(2): 409 (1874) <b><font color='#0000FF'>var. clavus</font></b><br><b>Cathisinia concinna</b> <b>Stirt.</b>, <i>Scott. Natural.</i>, N.S. <b>3 ('9')</b>: 307 (1888)<br><b>Lecanora clavus</b> <b>(DC.) Vain.</b>, <i>Meddn Soc. Fauna Flora fenn.</i> <b>6</b>: 173 (1881)<br><b>Lecanora privigna var. clavus</b> <b>(DC.) Tuck.</b>, <i>Syn. N. Amer. Lich.</i> (Boston) <b>1</b>: 204 (1882)<br><b>Lecidea clavus</b> <b>(DC.) Steud.</b>, <i>Nomencl. bot.</i>: 242 (1824)<br><b>Lichen clavus</b> <b>(DC.) Ramond</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 348 (1805)<br><b>Patellaria clavus</b> <b>DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 348 (1805)<br><b>Psora privigna var. clavus</b> <b>(DC.) Flot.</b>, <i>Bot. Ztg.</i> <b>9</b>: 773 (1851)<br><b>Sarcogyne clavus</b> <b>(DC.) Kremp.</b>, <i>Denkschr. Kgl. Bayer. Bot. Ges.</i>, Abt. 2 <b>4</b>: 212 (1861) <b><font color='#0000FF'>f. clavus</font></b><br><b>Sarcogyne privigna var. clavus</b> <b>(DC.) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 266 (1855)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: +- zanorený alebo iba ako šedý povlak substrátu Pycnidia: bradavičnaté, konídie elipsoidné Apothecia: prisadnuté, 1-4 mm, disk plochý až jemne vypuklý, tmavo červený až červeno čierny v závislosti na vlhkosti, bez pruiny, niekedy trochu nepravidelné následkom nahustenia, okraj (exciple) vrúbkovaný Reakcie: negatívne Substrát: v puklinách kremičitých skál, často na pobrežných skalách okolia riek a potokov, pri bazénoch, periodicky zaplavované vodou Podobná Sarcogyne privigna s nepravidelnou stielkovou obrubou (exciple), bez vrúbkovania, niekedy však deformované od susedných apotécií; Sarcogyne regularis má apotecia s pruinou, rastie na vápencoch a múroch; Clauzadea monticola s apoteciami skoro guľovitými, stielková obruba (exciple) rýchlo mizne Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.lichensmaritimes.org/index.php?task=fiche&lichen=244&lang=en http://www.lisejniky.cz/fotoalbum/-1-lisejniky-lichenes/sarcogyne-clavus.html


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 07.12.2013 13:23

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1dvouvýtruska kyjovitá

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Acarospora clavus</b> <b>(DC.) Burnham</b>, (1922)<br><b>Biatorella clavus</b> <b>(DC.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 409 (1874)<br><b>Cathisinia concinna</b> <b>Stirt.</b>, <i>Scott. Natural.</i>, N.S. <b>9</b>: 307 (1888)<br><b>Lecanora clavus</b> <b>(DC.) Vain.</b>, (1881)<br><b>Lecidea clavus</b> <b>(DC.) Steud.</b>, <i>Nomencl. bot.</i>: 242 (1824)<br><b>Lichen clavus</b> <b>(DC.) Ramond</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 348 (1805)<br><b>Patellaria clavus</b> <b>DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 348 (1805) 1<b>Acarospora clavus</b> <b>(DC.) Burnham</b>, (1922)<br><b>Biatorella clavus</b> <b>(DC.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Uppsala) <b>1</b>: 409 (1874)<br><b>Cathisinia concinna</b> <b>Stirt.</b>, <i>Scott. Natural.</i>, N.S. <b>3 ('9')</b>: 307 (1888)<br><b>Lecanora clavus</b> <b>(DC.) Vain.</b>, (1881)<br><b>Lecidea clavus</b> <b>(DC.) Steud.</b>, <i>Nomencl. bot.</i>: 242 (1824)<br><b>Lichen clavus</b> <b>(DC.) Ramond</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 348 (1805)<br><b>Patellaria clavus</b> <b>DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 348 (1805)


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.01.2013 16:53

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1bacuľka


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:37

Sarcogyne clavus (DC.) Kremp.