Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rinodina turfacea »

História popisu - Rinodina turfacea

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 06.12.2017 20:15

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen turfaceus Wahlenb., Fl. lapp.: 408 (1812) (basionym) 1<b>Rinodina turfacea var. cinereovirens</b> <b>(Vain.) H. Mayrhofer</b> [as '<i>cinerovirens</i>'], in Ahti, J&#248;rgensen, Kristinsson, Moberg, S&#248;chting &amp; Thor, <i>Nordic Lichen Flora</i>, <b>2</b>. <i>Physciaceae</i>: 73 (2002)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, veľmi variabilný, nerovnomerný až bradavičnatý, šedo hnedý Apothecia: prisadnuté 1,5-2 mm, disky hnedo čierne až čierne, s tenkým okrajom Reakcie: negatívne Substrát: na machu, hnijúcich zvyškoch, tlejúcom dreve Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55262&taxauthid=1 1Thallus: kôrovitý, veľmi variabilný, nerovnomerný až bradavičnatý, šedo hnedý Apothecia: prisadnuté 1,5-2 mm, disky hnedo čierne až čierne, s tenkým okrajom Reakcie: negatívne Substrát: na machu, hnijúcich zvyškoch, tlejúcom dreve Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55262&taxauthid=1 http://www.tropicallichens.net/2620.html http://www.waysofenlichenment.net/lichens/Rinodina%20turfacea


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 17:52

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1404546


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 17:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lichen turfaceus Wahlenb. 1812 (basionym) 1Lichen turfaceus Wahlenb., Fl. lapp.: 408 (1812) (basionym)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1404546 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.08.2017 19:51

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1404546


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.08.2017 19:51

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lichen turfaceus Wahlenb. 1812 (basionym)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1404546 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 27.07.2017 22:14

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, veľmi variabilný, nerovnomerný až bradavičnatý Apothecia: prisadnuté 1,5-2 mm, disky hnedo čierne až čierne, s tenkým okrajom Reakcie: negatívne Substrát: na machu, hnijúcich zvyškoch, tlejúcom dreve Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55262&taxauthid=1 1Thallus: kôrovitý, veľmi variabilný, nerovnomerný až bradavičnatý, šedo hnedý Apothecia: prisadnuté 1,5-2 mm, disky hnedo čierne až čierne, s tenkým okrajom Reakcie: negatívne Substrát: na machu, hnijúcich zvyškoch, tlejúcom dreve Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55262&taxauthid=1


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 01.02.2017 13:38

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1rinodína

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1rohovka

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Rinodina turfacea  1Rinodina turfacea

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, veľmi variabilný, nerovnomerný až bradavičnatý Apothecia: prisadnuté 1,5-2 mm, disky hnedo čierne až čierne, s tenkým okrajom Reakcie: negatívne Substrát: na machu, hnijúcich zvyškoch, tlejúcom dreve Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55262&taxauthid=1

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1404546


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Rinodina turfacea  (Wahlenb.) Körb.