Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rinodina exigua »

História popisu - Rinodina exigua

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 27.07.2017 21:57

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník VU zraniteľný (vulnerable)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 01.02.2017 12:21

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, zrnitý niekedy hladký, rozpraskaný na areoly, belavo šedý Apothecia: početné, 0,3-0,7 mm, často sa zhlukujú, disky tmavohnedé až černasté Reakcie: K-, P +- špinavo žltkastá (thallus) Substrát: kôra listnatých stromov, veľmi zriedka na ihličnanoch, korok, drevo Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55215&taxauthid=1 1Thallus: kôrovitý, zrnitý niekedy hladký, rozpraskaný na areoly, belavo šedý Apothecia: početné, 0,3-0,7 mm, často sa zhlukujú, disky tmavohnedé až černasté Reakcie: K-, P +- špinavo žltkastá (thallus) Substrát: kôra listnatých stromov, veľmi zriedka na ihličnanoch, korok, drevo Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55215&taxauthid=1


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 01.02.2017 12:21

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Berengeria exigua</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Revta Period. Lav. Imp. Reale Acad., Padova</i> <b>1</b>(3): 265 (1852) [1851-52]<br><b>Courtoisia exigua</b> <b>(Ach.) L. Marchand</b>, in Hall, Vrolik &amp; Mulder, <i>Bijdr. Natuurk. Wetensch.</i> <b>5</b>: 193 (1830)<br><b>Lecanora exigua</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> <b>3</b>: 72 (1813)<br><b>Lichen exiguus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 69 (1798)<br><b>Parmelia exigua</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 154 (1803)<br><b>Patellaria exigua</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 346 (1805)<br><b>Psora exigua</b> <b>(Ach.) N&#228;geli</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 207 (1853) 1<b>Berengeria exigua</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Revta Period. Lav. Imp. Reale Acad., Padova</i> <b>1</b>(3): 265 (1852) [1851-52]<br><b>Berengeria exigua</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Revta Period. Lav. Imp. Reale Acad., Padova</i> <b>1</b>(3): 265 (1852) [1851-52] <b><font color='#0000FF'>var. exigua</font></b><br><b>Courtoisia exigua</b> <b>(Ach.) L. Marchand</b>, in Hall, Vrolik &amp; Mulder, <i>Bijdr. Natuurk. Wetensch.</i> <b>5</b>: 193 (1830)<br><b>Lecanora atra var. exigua</b> <b>(Ach.) Schaer.</b>, <i>Enum. critic. lich. europ.</i> (Bern): 72 (1850)<br><b>Lecanora exigua</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 72 (1813)<br><b>Lecanora exigua</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 72 (1813) <b><font color='#0000FF'>f. exigua</font></b><br><b>Lecanora exigua</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 72 (1813) <b><font color='#0000FF'>subsp. exigua</font></b><br><b>Lecanora exigua</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> (Frankfurt) <b>3</b>(2): 72 (1813) <b><font color='#0000FF'>var. exigua</font></b><br><b>Lecanora periclea var. exigua</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 356 (1810)<br><b>Lecanora sophodes var. exigua</b> <b>(Ach.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 195 (1833)<br><b>Lichen exiguus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 69 (1799) [1798]<br><b>Parmelia exigua</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 154 (1803)<br><b>Parmelia exigua</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 154 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. exigua</font></b><br><b>Parmelia sophodes var. exigua</b> <b>(Ach.) Fr.</b>, <i>Lich. eur. reform.</i> (Lund): 149 (1831)<br><b>Patellaria exigua</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 346 (1805)<br><b>Psora exigua</b> <b>(Ach.) N&#228;geli</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 207 (1853)<br><b>Psora exigua</b> <b>(Ach.) N&#228;geli</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 207 (1853) <b><font color='#0000FF'>var. exigua</font></b><br><b>Rinodina exigua</b> <b>(Ach.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 450 (1821) <b><font color='#0000FF'>f. exigua</font></b><br><b>Rinodina exigua</b> <b>(Ach.) Gray</b>, <i>Nat. Arr. Brit. Pl.</i> (London) <b>1</b>: 450 (1821) <b><font color='#0000FF'>var. exigua</font></b><br><b>Rinodina metabolica var. exigua</b> <b>(Ach.) K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 124 (1855)<br><b>Rinodina sophodes var. exigua</b> <b>(Ach.) Tuck.</b>, <i>Syn. N. Amer. Lich.</i> (Boston) <b>1</b>: 208 (1882)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, zrnitý niekedy hladký, rozpraskaný na areoly, belavo šedý Apothecia: početné, 0,3-0,7 mm, často sa zhlukujú, disky tmavohnedé až černasté Reakcie: K-, P +- špinavo žltkastá (thallus) Substrát: kôra listnatých stromov, veľmi zriedka na ihličnanoch, korok, drevo Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55215&taxauthid=1


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 07.12.2013 13:13

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1rohovka nepatrná

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Berengeria exigua</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Revta Period. Lav. Imp. Reale Acad., Padova</i> <b>1</b>(3): 265 (1852) [1851-52]<br><b>Courtoisia exigua</b> <b>(Ach.) L. Marchand</b>, in Hall, Vrolik &amp; Mulder, <i>Bijdr. Natuurk. Wetensch.</i> <b>5</b>: 193 (1830)<br><b>Lecanora exigua</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i>, Abth. 2 (Frankfurt) <b>3</b>: 72 (1813)<br><b>Lichen exiguus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 69 (1798)<br><b>Parmelia exigua</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 154 (1803)<br><b>Patellaria exigua</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 346 (1805)<br><b>Psora exigua</b> <b>(Ach.) N&#228;geli</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 207 (1853) 1<b>Berengeria exigua</b> <b>(Ach.) Trevis.</b>, <i>Revta Period. Lav. Imp. Reale Acad., Padova</i> <b>1</b>(3): 265 (1852) [1851-52]<br><b>Courtoisia exigua</b> <b>(Ach.) L. Marchand</b>, in Hall, Vrolik &amp; Mulder, <i>Bijdr. Natuurk. Wetensch.</i> <b>5</b>: 193 (1830)<br><b>Lecanora exigua</b> <b>(Ach.) R&#246;hl.</b>, <i>Deutschl. Fl.</i> <b>3</b>: 72 (1813)<br><b>Lichen exiguus</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. suec. prodr.</i> (Link&#246;ping): 69 (1798)<br><b>Parmelia exigua</b> <b>(Ach.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 154 (1803)<br><b>Patellaria exigua</b> <b>(Ach.) DC.</b>, in Lamarck &amp; de Candolle, <i>Fl. fran&#231;.</i>, Edn 3 (Paris) <b>2</b>: 346 (1805)<br><b>Psora exigua</b> <b>(Ach.) N&#228;geli</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 207 (1853)


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.01.2013 16:49

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1rinodína drobná


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Rinodina exigua (Ach.) Gray