Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rinodina colobina »

História popisu - Rinodina colobina

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.02.2018 18:58

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tmavo šedý až modro čierny, rozpukaný, pokrytý sorediami Prothallus: chýba Soralia: spočiatku škrobovité, postupne splývajú a pokrývajú celú stielku Apothecia: vzácnejšie, 0,4-0,7 mm, disky čierne +- ploché, okraj šedý bez soredií Reakcie: negatívne Substrát: kôra listnatých stromov, napr. Populus v prašnom prostredí, častejšie pri báze Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: https://www.thm.de/lse/fachbereich/team/professoren/singlearticle/13-94-Kirschbaum/201-flechtenbilder-r.html http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_R/Textes_R/Rinodina_colobina.htm 1Thallus: kôrovitý, tmavo šedý až modro čierny, rozpukaný, pokrytý sorediami Prothallus: chýba Soralia: spočiatku škrobovité, postupne splývajú a pokrývajú celú stielku Apothecia: vzácnejšie, 0,4-0,7 mm, disky čierne +- ploché, okraj šedý bez soredií Reakcie: negatívne Substrát: kôra listnatých stromov, napr. Populus v prašnom prostredí, častejšie pri báze Podobná Rinodina pityrea, oba druhy odlíšiteľné iba mikroskopicky Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: https://www.thm.de/lse/fachbereich/team/professoren/singlearticle/13-94-Kirschbaum/201-flechtenbilder-r.html http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_R/Textes_R/Rinodina_colobina.htm


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 17:40

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1404266


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 20.08.2017 17:40

Synonymum:

Old VersionNew Version
1Lecanora colobina Ach. 1810 (basionym)  1Lecanora colobina Ach., Lich. univ.: 358 (1810) (basionym)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1404266 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.08.2017 19:39

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1404266


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 18.08.2017 19:39

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1Lecanora colobina Ach. 1810 (basionym)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1404266 10


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 27.07.2017 20:22

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: kôrovitý, tmavo šedý až modro čierny, rozpukaný, pokrytý sorédiami Prothallus: chýba Soralia: spočiatku škrobovité, postupne splývajú a pokrývajú celú stielku Apothecia: vzácnejšie, 0,4-0,7 mm, disky čierne +- ploché, okraj šedý bez sorédií Reakcie: negatívne Substrát: eutrofizované kôry, napr. topoľ Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: https://www.thm.de/lse/fachbereich/team/professoren/singlearticle/13-94-Kirschbaum/201-flechtenbilder-r.html 1Thallus: kôrovitý, tmavo šedý až modro čierny, rozpukaný, pokrytý sorediami Prothallus: chýba Soralia: spočiatku škrobovité, postupne splývajú a pokrývajú celú stielku Apothecia: vzácnejšie, 0,4-0,7 mm, disky čierne +- ploché, okraj šedý bez soredií Reakcie: negatívne Substrát: kôra listnatých stromov, napr. Populus v prašnom prostredí, častejšie pri báze Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: https://www.thm.de/lse/fachbereich/team/professoren/singlearticle/13-94-Kirschbaum/201-flechtenbilder-r.html http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_R/Textes_R/Rinodina_colobina.htm

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
10 1404266


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 01.02.2017 12:05

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, tmavo šedý až modro čierny, rozpukaný, pokrytý sorédiami Prothallus: chýba Soralia: spočiatku škrobovité, postupne splývajú a pokrývajú celú stielku Apothecia: vzácnejšie, 0,4-0,7 mm, disky čierne +- ploché, okraj šedý bez sorédií Reakcie: negatívne Substrát: eutrofizované kôry, napr. topoľ Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: https://www.thm.de/lse/fachbereich/team/professoren/singlearticle/13-94-Kirschbaum/201-flechtenbilder-r.html


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 07.12.2013 13:13

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1rohovka holubí

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1404266 10


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.01.2013 16:48

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1rinodína


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Rinodina colobina (Ach.) Th. Fr.