Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Rhizoplaca chrysoleuca »

História popisu - Rhizoplaca chrysoleuca

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 02.08.2017 19:52

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lecanora chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 411 (1810)<br><b>Lichen chrysoleucus</b> <b>Sm.</b>, <i>Trans. Linn. Soc. London</i> <b>1</b>: 82 (1791)<br><b>Lobaria chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Raeusch.</b>, <i>Nomencl. bot.</i>, Edn 3: 331 (1797)<br><b>Parmelia chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Ach.</b>, <i>Method. Lich.</i>: 183 (1803)<br><b>Placodium chrysoleucum</b> <b>(Sm.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 190 (1833)<br><b>Placolecanora chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Kopach.</b>, <i>Opredelitel' Lisha&#301;nikov SSSR Vypusk (Handbook ol the lichens of the U.S.S.R.)</i> (Leningrad): 233 (1972) [1971]<br><b>Protoplacodium chrysoleucum</b> <b>(Sm.) Motyka</b>, <i>Porosty (Lichenes). <b>1</b></i>, Rodzina <i>Lecanoraceae</i>. <i>Hymenelia</i>, <i>Aspicilia</i>, <i>Lecanorella</i>, <i>Protoplacodium</i>, <i>Manzonia</i> (Lublin): 372 (1995)<br><b>Psoroma chrysoleucum</b> <b>(Sm.) Flagey</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#233;mu. Doubs</i>, s&#233;r. 6 <b>1</b>: 224 (1886)<br><b>Squamaria chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Duby</b>, <i>Bot. Gall.</i>, Edn 2 (Paris) <b>2</b>: 659 (1830) 1<b>Lecanora chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 411 (1810)<br><b>Lecanora chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 411 (1810) <b><font color='#0000FF'>f. chrysoleuca</font></b><br><b>Lecanora chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 411 (1810) <b><font color='#0000FF'>var. chrysoleuca</font></b><br><b>Lecanora rubina var. chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Rabenh.</b>, <i>Deutschl. Krypt.-Fl.</i> (Leipzig) <b>2</b>: 42 (1845)<br><b>Lichen chrysoleucus</b> <b>Sm.</b>, <i>Trans. Linn. Soc. London</i> <b>1</b>: 82 (1791)<br><b>Lichen peltatus * chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 397 (1813)<br><b>Lobaria chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Raeusch.</b>, <i>Nomencl. bot.</i>, Edn 3: 331 (1797)<br><b>Parmelia chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 183 (1803)<br><b>Parmelia chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 183 (1803) <b><font color='#0000FF'>f. chrysoleuca</font></b><br><b>Parmelia chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Ach.</b>, <i>Methodus</i>, Sectio post. (Stockholmi&#230;): 183 (1803) <b><font color='#0000FF'>var. chrysoleuca</font></b><br><b>Parmelia rubina var. chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Schaer.</b>, <i>Lich. helv. spicil.</i> <b>9</b>: 435 (1840)<br><b>Placodium chrysoleucum</b> <b>(Sm.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 190 (1833)<br><b>Placodium chrysoleucum</b> <b>(Sm.) Link</b>, <i>Grundr. Krauterk.</i> <b>3</b>: 190 (1833) <b><font color='#0000FF'>var. chrysoleucum</font></b><br><b>Placolecanora chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Kopach.</b>, <i>Nov. sist. Niz. Rast.</i> <b>9</b>: 233 (1972)<br><b>Placolecanora chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Kopach.</b>, in Kopaczevskaja et al., <i>Opredelitel' Lisha&#301;nikov SSSR Vypusk (Handbook ol the lichens of the U.S.S.R.)</i> (Leningrad) <b>1</b> (1971)<br><b>Protoplacodium chrysoleucum</b> <b>(Sm.) Motyka</b>, <i>Porosty (Lichenes). <b>1</b></i>, Rodzina <i>Lecanoraceae</i>. <i>Hymenelia</i>, <i>Aspicilia</i>, <i>Lecanorella</i>, <i>Protoplacodium</i>, <i>Manzonia</i> (Lublin): 372 (1995)<br><b>Psoroma chrysoleucum</b> <b>(Sm.) Flagey</b>, <i>M&#233;m. Soc. &#233;mu. Doubs</i>, s&#233;r. 6 <b>1</b>: 224 (1886)<br><b>Rhizoplaca chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Zopf</b>, <i>Justus Liebigs Annln Chem.</i> <b>340</b>: 291 (1905) <b><font color='#0000FF'>var. chrysoleuca</font></b><br><b>Squamaria chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Duby</b>, <i>Bot. Gall.</i>, Edn 2 (Paris) <b>2</b>: 659 (1830)<br><b>Squamaria chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Duby</b>, <i>Bot. Gall.</i>, Edn 2 (Paris) <b>2</b>: 659 (1830) <b><font color='#0000FF'>var. chrysoleuca</font></b><br><b>Squamaria rubina var. chrysoleuca</b> <b>(Sm.) Elenkin</b>, <i>Acta Horti Petropolit.</i> <b>19</b>: 30 (1901)

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník NT potenciálne ohrozený (Near Threatened)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 01.03.2017 19:39

Český názov:

Old VersionNew Version
1_ 1misnička oranžová

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý s lalokmi po obvode, 2-3,6-5 cm priemer, bledo šedo zelený, v strednej časti pevne prichytený k substrátu, často ho nevidieť pre množstvo apothecií, zospodu zelenkastý až modročierny, bez rhizin Pycnidia: zriedkavé Apothecia: početné, 0,8-2,5 mm, ploché alebo preliačené, disky lososovo ružové až červeno oranžové Reakcie: K+ žltá, Pd+ žltá až oranžová, C+ červená Substrát: slnečné kyslé skaly (žula, bridlice, kremeň, sľudy, bazalt) v chladnejších horských oblastiach Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_R/Rhizoplaca_chrysoleuca.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=54032


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 07.12.2013 13:08

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1_


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

lekanora oranžová

Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf