Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Dacrymyces tortus »

História popisu - Dacrymyces tortus

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Adam Polhorský
Dátum: 12.11.2020 15:48

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Dacrymyces tortus</b> <b>Fr.</b>,: 36 <b><font color='#0000FF'>f. tortus</font></b><br><b>Tremella torta</b> <b>Willd.</b>, <i>Bot. Mag.</i>, (Roemer &amp; Usteri) <b>4</b>: 18 (1788)<br><b>Tremella torta</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 288 (1860) 1<b>Tremella torta</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 288 (1860)<br><b>Tremella torta</b> <b>Willd.</b>, <i>Bot. Mag.</i>, (Roemer &amp; Usteri) <b>2</b>: 18 (1788)

Kvalita:

Old VersionNew Version
1 13

Identifikovateľné:

Old VersionNew Version
1 1micro


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.03.2014 21:29

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Dacrymyces tortus</b> <b>Fr.</b>,: 36 <b><font color='#0000FF'>f. tortus</font></b><br><b>Tremella torta</b> <b>Willd.</b>, <i>Bot. Mag.</i>, (Roemer &amp; Usteri) <b>4</b>: 18 (1788)<br><b>Tremella torta</b> <b>Berk.</b>, <i>Outl. Brit. Fung.</i> (London): 288 (1860)

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1 1171083


Zmeny urobil: Paľo °
Dátum: 09.01.2012 21:23

Autor latinského názvu:

Old VersionNew Version
1 1(Willd.) Fr.


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 23.01.2002 00:00

slzovec ihličnanový

Dacrymyces tortus