Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Porpidia superba f. superba »

História popisu - Porpidia superba f. superba

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.08.2017 12:16

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník NT potencionálne ohrozený (Near Threatened)


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 13.04.2017 19:22

Latinský názov:

Old VersionNew Version
1Porpidia superba 1Porpidia superba f. superba

Synonymum:

Old VersionNew Version
1 1<b>Huilia superba</b> <b>(K&#246;rb.) Hertel</b>, <i>Mitt. bot. StSamml.</i>, M&#252;nch. <b>12</b>: 123 (1975)<br><b>Lecidea contigua var. superba</b> <b>(K&#246;rb.) Boistel</b>, <i>Nouv. Flore Lich.</i>, Edn 2: 212 (1903)<br><b>Lecidea macrocarpa var. superba</b> <b>(K&#246;rb.) Th. Fr.</b>, <i>Lich. Scand.</i> (Upsaliae) <b>1</b>(2): 505 (1874)<br><b>Lecidea platycarpa var. superba</b> <b>(K&#246;rb.) H. Olivier</b>, <i>Expo. Syst. Descr. Lich. Ouest Fr.</i> <b>2</b>: 112 (1901)<br><b>Lecidea superba</b> <b>K&#246;rb.</b>, <i>Syst. lich. germ.</i> (Breslau): 248 (1855)<br><b>Porpidia superba</b> <b>(K&#246;rb.) Hertel &amp; Knoph</b>, in Hertel, <i>Beih. Nova Hedwigia</i> <b>79</b>: 438 (1984)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thallus: kôrovitý, popraskaný, šedo biely Apothecia: čiastočne zanorené až prisadnuté, 0,5-1,2 mm, mierne vypuklé, hnedé Reakcie: ? Substrát: kremičité skaly Spracoval: Pavel Gažovčiak Zdroj: http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55347

Prelinkovanie na autoritu:

Old VersionNew Version
1107574 1431332


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 07.12.2013 09:29

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1porpidie nádherná


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 21.01.2013 16:38

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1 1porpídia


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

Porpidia superba (Körb.) Hertel & Knoph