Úvodná stránka » Atlas húb » Atlas húb - Zoznam » Physconia muscigena »

História popisu - Physconia muscigena

Na tejto stránke je zobrazená história zmien v popise huby. Zelenou farbou sú vyznačené nové texty, červenou farbou sú označené staré, zmenené alebo zmazané texty.

Zoznam zmien

Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 07.12.2017 16:03

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thallus: +- nepravidelný, do 12 cm, často splýva s ostatnými, laloky 1-3 mm, šedo hnedé s bielou pruinou, zospodu hnedé s čiernymi rhizinami, rozvetvené do rybej kosti (mimo okrajových), strechovité, vnútorné výrazne vystúpavé Apothecia: často chýbajú, 5 mm, hnedé disky, celokrajné Reakcie: zväčša negatívne, dreň niekedy K+ žltkastá, KC+ žltooranžová Substrát: hlavne na machnatých skalách a pôde, príležitostne na zvyškoch rastlín, slnečné miesta Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P_3/Physconia_muscingena.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55163 1Thallus: lupeňovitý +- nepravidelný, ružice do 12 cm, často splýva s ostatnými, laloky 1-3 mm, šedo hnedé s bielou pruinou, zospodu hnedé s čiernymi rhizinami, rozvetvené do rybej kosti (mimo okrajových), strechovité, vnútorné výrazne vystúpavé Apothecia: často chýbajú, 5 mm, hnedé disky, celokrajné Reakcie: zväčša negatívne, dreň niekedy K+ žltkastá, KC+ žltooranžová Substrát: hlavne na machnatých skalách a pôde, príležitostne na zvyškoch rastlín, slnečné miesta Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P_3/Physconia_muscingena.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55163


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 26.07.2017 22:30

Slovenský názov:

Old VersionNew Version
1fyskónia 1fyskónia machová

Význam:

Old VersionNew Version
1 1Lišajník


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 22:12

Český názov:

Old VersionNew Version
1terčovník 1terčovník mechový


Zmeny urobil: Pavel Gažovčiak
Dátum: 03.02.2017 19:15

Poznámka:

Old VersionNew Version
1Thalus: +- nepravidelný, do 12 cm, často splýva s ostatnými Laloky: 1-3 mm, šedohnedé s bielou pruinou, zospodu hnedé s čiernymi rizinami, rozvetvené do rybej kosti (mimo okrajových), strechovité, vnútorné výrazne vystúpavé a konkávne, delené Soredia: nemá Apothecia: zväčša chýbajú, 5 mm, hnedé disky, celokrajnéalebo laločnaté Reakcie: dreň niekedy K+ žltkastá, KC+ žltooranžová Substrát: hlavne na machnatých skalách a pôde, príležitostne na opade, slnečné miesta Spracoval: Pavel Gažovčiak 1Thallus: +- nepravidelný, do 12 cm, často splýva s ostatnými, laloky 1-3 mm, šedo hnedé s bielou pruinou, zospodu hnedé s čiernymi rhizinami, rozvetvené do rybej kosti (mimo okrajových), strechovité, vnútorné výrazne vystúpavé Apothecia: často chýbajú, 5 mm, hnedé disky, celokrajné Reakcie: zväčša negatívne, dreň niekedy K+ žltkastá, KC+ žltooranžová Substrát: hlavne na machnatých skalách a pôde, príležitostne na zvyškoch rastlín, slnečné miesta Spracoval Pavel Gažovčiak Zdroj: http://www.afl-lichenologie.fr/Photos_AFL/Photos_AFL_P/Text_P_3/Physconia_muscingena.htm http://lichenportal.org/portal/taxa/index.php?taxon=55163


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 26.01.2017 08:03

Synonymum:

Old VersionNew Version
1<b>Lichen muscigenus</b> <b>(Ach.) Wahlenb.</b>, <i>Fl. lapp.</i>: 422 (1812)<br><b>Parmelia muscigena</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 1-696 (1810)<br><b>Physcia muscigena</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i>, Trois. s&#233;r. <b>21</b>: 308 (1856)<br><b>Physcia pulverulenta var. muscigena</b> <b>(Ach.) Nyl.</b><br><b>Xanthoria muscigena</b> <b>(Ach.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 13 (1912) 1<b>Anaptychia pulverulenta var. muscigena</b> <b>(Ach.) A. Massal.</b>, <i>Memor. Lich.</i>: 37 (1853)<br><b>Hagenia pulverulenta var. muscigena</b> <b>(Ach.) Bagl. &amp; Carestia</b>, <i>Comm. Soc. crittog. Ital.</i> <b>2</b>(fasc. 2): 252 (1865)<br><b>Lichen diatrypus * muscigena</b> <b>(Ach.) Lam.</b>, <i>Encycl. M&#233;th. Bot.</i>, Suppl. <b>3</b>: 405 (1813)<br><b>Lichen muscigenus</b> <b>(Ach.) Wahlenb.</b>, <i>Fl. lapp.</i>: 422 (1812)<br><b>Lichen muscigenus</b> <b>(Ach.) Wahlenb.</b>, <i>Fl. lapp.</i>: 422 (1812) <b><font color='#0000FF'>var. muscigenus</font></b><br><b>Lobaria pulverulenta var. muscigena</b> <b>(Ach.) Hepp</b>, <i>Flecht. Europ.</i>: no. 875 (1867)<br><b>Parmelia muscigena</b> <b>Ach.</b>, <i>Lich. univ.</i>: 472 (1810)<br><b>Parmelia pulverulenta f. muscigena</b> <b>(Ach.) Flot.</b>, <i>Jber. schles. Ges. vaterl. Kultur</i> <b>28</b>: 137 (1850)<br><b>Parmelia pulverulenta var. muscigena</b> <b>(Ach.) Spreng.</b>, <i>Fl. halensis</i>, Edn 2: 527 (1832)<br><b>Physcia muscigena</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 308 (1856)<br><b>Physcia muscigena</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 308 (1856) <b><font color='#0000FF'>f. muscigena</font></b><br><b>Physcia muscigena</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Act. Soc. linn. Bordeaux</i> <b>21</b>: 308 (1856) <b><font color='#0000FF'>var. muscigena</font></b><br><b>Physcia pulverulenta subsp. muscigena</b> <b>(Ach.) Nyl.</b><br><b>Physcia pulverulenta var. muscigena</b> <b>(Ach.) Nyl.</b>, <i>Syn. meth. lich.</i> (Parisiis) <b>1</b>(2): 420 (1860)<br><b>Physconia muscigena</b> <b>(Ach.) Poelt</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>9</b>: 30 (1965) <b><font color='#0000FF'>f. muscigena</font></b><br><b>Physconia muscigena</b> <b>(Ach.) Poelt</b>, <i>Nova Hedwigia</i> <b>9</b>: 30 (1965) <b><font color='#0000FF'>var. muscigena</font></b><br><b>Xanthoria muscigena</b> <b>(Ach.) Horw.</b>, <i>Hand-list Lich. Gr. Brit.</i>: 13 (1912)

Poznámka:

Old VersionNew Version
1 1Thalus: +- nepravidelný, do 12 cm, často splýva s ostatnými Laloky: 1-3 mm, šedohnedé s bielou pruinou, zospodu hnedé s čiernymi rizinami, rozvetvené do rybej kosti (mimo okrajových), strechovité, vnútorné výrazne vystúpavé a konkávne, delené Soredia: nemá Apothecia: zväčša chýbajú, 5 mm, hnedé disky, celokrajnéalebo laločnaté Reakcie: dreň niekedy K+ žltkastá, KC+ žltooranžová Substrát: hlavne na machnatých skalách a pôde, príležitostne na opade, slnečné miesta Spracoval: Pavel Gažovčiak


Zmeny urobil: Jozef Oboňa
Dátum: 06.12.2013 18:14

Český názov:

Old VersionNew Version
1 1terčovník


Úvodné znenie

Publikoval: Mgr. Roland Baranovič
Dátum: 19.01.2013 18:36

fyskónia

Physconia muscigena (Ach.) Poelt